Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 29 септември 2023

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 

 • продължават строителноремонтните дейности от втори етап на възстановяване и обновяване на градинката на пл. „Доктор Мустаков“ /Американското пазарче/;
 • асфалтирани бяха междублоковото пространство и паркингът на бл. „Мургаш“ в кв. Здравец – Север;
 • приключиха строителните дейности по текущия ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“;
 • завърши полагането на хоризонтална пътна маркировка на велоалеи с боя син пластик в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител“ до кръговото движение с бул. „Скобелев“;
 • положена бе маркировка на хеликоптерната площадка, намираща се на кея под УМБАЛ „Канев“;
 • извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Шипка“, ул. „Дондуков – Корсаков“, ул. „Богдан Войвода“, общински път за сметището;
 • продължават строителноремонтните дейности в детския художествен център на ул. „Борисова“ и в Общинския приют за безстопанствени животни;
 • продължават строителноремонтните дейности по възстановяване и обновяване на шадравана до пазарчето на Олимпа в кв. Здравец;
 • подменени бяха компрометирани лампи и осветителни тела на ул. „Бистрица“ в кв. Цветница, ул. „Сакар Планина“, ул. „Чипровци“, бл. „Фридрих Енгелс“, ул. „Борисова“, ул. „Тракция“, ул. „Алеи Възраждане“, бл. „Вит“, ул. „Ниш“,  кв. Дружба 3, бл. „54“, ул. „Солун“, ул. „Воден“, бул. „Гоце Делчев“, кв. Долапите и в селата Долно Абланово и Николово;
 • извършени бяха ремонти на електрическата мрежа за възстановяване на уличното осветление по ул. „Алеи Възраждане“, ул. Плиска , ул. Тулча и в Парк на Младежта;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка на кръстовището на ул. „Стефан Стамболов“ с бул. „Мидия Енос“, кръговото кръстовище на бул. „Цар Освободител“, ул. „Майор Узунов“, кръстовищата на бул. „Бозвели“ с ул. „Муткурова“,  с ул. „Видин“, с ул. „Дондуков – Корсаков“, надлъжната маркировка на ул. „П. Д. Петков“;
 • подменени бяха увредени вследствие на ПТП пътни знаци в кръговото движение на ул. „Чипровци“ и на ул. „Поп Богомил“;
 • проведено бе обучение по проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз;
 • на 29 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Яребична“ и ул. „Тича“, във връзка с извършване на основен ремонт;
 • издадени бяха безплатни карти за пътуване в градския транспорт на децата до 7годишна възраст по списъци, предоставени от детските градини на територията на oбщина Русе;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 21 кучета, осиновени 11 и бе извършена кастрация на 12 кучета и 2 котки. Върнати по места бяха 3 обработени безстопанствени кучета.

 

 

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

    • извършено бе класиране на 133 деца в детските ясли, които имат обявени свободни места;
    • започна подготовката на финансираната от Община Русе Програма „Културен чек“ за безплатно посещение на спектакли и концерти на русенските държавни културни институти от дванадесетокласниците от русенските училища;
    • подготвено бе провеждането на Международния шосеен пробег „Бягане на Свободния дух Русе – Гюргево“;
    • проведена бе онлайн информационна среща относно новия сезон на програмата FIRST LEGO League Discover “Шедьовър”;
    • извършени бяха планирани проверки в 5 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите в Наредбата за качество на социалните услуги;
    • подадено бе искане за удължаване срока на проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020;
    • здравните медиатори консултираха 49 семейства в кварталите „Селеметя“ и „Средна кула“ за профилактика на оралните заболявания при децата и за поставяне на задължителни имунизации и извършване на профилактични прегледи;
    • проведено бе двудневно обучение по Националната програма „Кодово име “Живот“ в което се включиха експертите на Превантивно - информационния център и психолози/педагози  от 6 основни училища в града;
    • експерти от Община Русе взеха участие в заседание на комисия, сформирана със заповед на министъра на здравеопазването за приемане на Областната здравна карта;
    • проведени бяха консултации за отчитането на проектите по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 и бяха приети отчети за изпълнението на финализираните проекти;
    • изпратена бе информация до Министерството на културата за културните събития в Русе през октомври, които да бъдат публикувани в сайта на министерството;
    • започна подготовката за провеждането на „София Филм Фест в Русе“, който ще се проведе от 10 до 12 ноември;

 

 

 

РЕСОР  „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

 • Концепцията за интегрирано развитие на общината бе депозирана пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Концепцията съдържа в себе си следните проектни идеи:
 •        основен ремонт на общински път, свързващ с. Николово и с. Червена вода – 6 км;
 •        създаване и промотиране на общ културно-исторически туристически продукт "Култура, природа и история Русе - Сливо поле";
 •         ремонт и мерки за енергийна ефективност на Русенската художествена галерия;
 •         облагородяване на зелена зона за отдих и обновяване на спортно игрище и детска площадка в междублоково пространство в кв. Чародейка;
 •          ремонт, реконструкция и въвеждане на енергийни мерки на „Мултифункционален социален център за деца и младежи от уязвими групи“;
 •          подобряване на градската мобилност в Русе и свързаността по линия Русе-Гюргево – закупуване на два автобуса.

Концепцията е в партньорство с Община Сливо поле, като техните проектни идеи са:

 •          „Римска гробница мавзолей“ в землището на село Бабово, община Сливо поле, област Русе;
 •          туристическият велосипеден маршрут Сливо поле-Бръшлен.

Концепцията е на стойност близо 30 милиона лева.

 • проведено бе заседание на Комисията по настаняване, на която се взеха следните решения:
 •       настанени бяха 21 нови семейства, а 5 семейства бяха пренастанени в други общински жилища;
 •       прекратени бяха наемните правоотношения с 2 семейства;
 •       подновени бяха настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотношения на 59 домакинства;
 • в Община Гюргево бе проведена пресконференция, във връзка с провеждането на шосейния пробег „Бягане на Свободния дух Русе – Гюргево“. На нея присъстваха заместник-кметът Златомира Стефанова, председателят на СЛАК „Дунав“ Евгени Игнатов, Анелия Нунева, която е и част от инициативния комитет на надпреварата, представители на СК „Гюргево“ и заместник-кметът на Община Гюргево Мариян Дамян.

 

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • на 29 септември бяха открити строителни площадки за ул. „Тича“ - в участъка от ул. „Згориград“ и ул. „Петрохан“, и за ул. „Яребична“ - в участъка от ул. „Алеи Възраждане“ до ул. „Доростол“;
 • приключва текущият вътрешен ремонт в пенсионерския клуб в кв. Долапите, като предстои приемане на ремонтните работи. Ремонтирани бяха санитарните възли в - нова Вик инсталация, нов санитарен фаянс, нова настилка с ламинат по подове в залата за събирания;
 • предадени бяха докладите за оценка за съответствие на инвестиционните проекти за ул. „Хан Крум“, ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. „Бистрица“, като предстои издаване на разрешение за строеж за същите, след влизане в сила на които може да започне изпълнението на строителните работи;
 • приключиха текущите ремонти в Пенсионерски клуб №5 и №10, включващи подмяна на подови настилки, направа на окачен таван, подмяна на дограма, цялостна циментова и гипсова шпакловка, цялостно боядисване, частичен ремонт на покрива, частична външна мазилка, подмяна на ел. ключове, контакти и табло;
 • продължава ремонтът в Пенсионерски клуб №1 на ул. „Цар Шишман“;
 • приключва ремонтът на покрива над Пленарна зала, като предстои приемане на ремонтните работи;
 • приети и одобрени бяха количествено - стойности сметки с анализи за авариен ремонт на тръбопроводи в дом „Приста“ от фирмата за ремонтни дейности;
 • съгласувани бяха 6 инвестиционни проекта с 18 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешения за строеж;
 • извършени бяха 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;издаденa бе една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/