Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 09 февруари 2024

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 

 • положена бе нова асфалтова настилка на паркинга и обслужващата улица към бл. „Панагюрище“ в кв. Родина 1;
 • стартираха строителни дейности по възстановяване и благоустрояване на пространствата около бл. „Козница планина“ и бл. „Вежен“ в кв. Родина;
 • извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по бул. „България“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Доростол“, ул. „Места“, ул. „Петрохан“, ул. „Прага“, ул. „Рига“, ул. „Сърнена гора“ и ул. „Цветница“;
 • ремонтирани и възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „Тутракан“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Рига“;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци от бул. „Цар Освободител“ , ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Александровска“, ул. „Бояна“, ул. „Доспат“, ул. „Духовно Възраждане“, ул. „Згориград“, ул. „Люлин планина“, ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Ниш“, ул. „Марица“, ул. „Милкова ливада“, ул. „Персенк“, ул. „Петрохан“, ул. „Рига“, ул. „Сини камъни“, ул. „Чипровци“, ул. „Шипка“, както и по уличната мрежа в кв. ДЗС, кв. Образцов чифлик, кв. Средна кула, с. Ново село и с. Червена вода;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на бл. „Солун“ в кв. Ялта, бл. „111“ в кв. „Чародейка - Юг, бл. „Латинка“ в кв. Здравец, бл. „Крали Марко“, бл. „Боримечка“ и бл. „Странджата“ в кв. Родина 2,
 • извършена бе подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители на  участък от ул. „Рила“ и в с. Ново село;
 • подменени с нови бяха 3 опасни и увредени стълба за улично осветление на територията на гр. Русе;
 • извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“ и бул. „Трети март“;
 • приключи монтирането на нови предпазни ограждения по разделителната ивица на бул. „Липник“ - в участъка от кръстовищата с ул. „Юндола“ и ул. „Котовск“. Успоредно с това продължава монтирането на нови предпазни ограждения в разделителните ивици на бул. „Цар Освободител“ - в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до кръговото кръстовище при ОД на МВР, и по бул. „Липник“ - от кръстовището с ул. „Котовск до ул. „Братислава“;
 • монтирани бяха 33 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града;
 • одобрени бяха 73 кандидати, подали документи в периода 01.11.2023 г. - 31.01.2024 г. по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз - LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR;
 • извършена бе проверка от РИОСВ - Русе на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци, във връзка с разрешителен документ за дейности с отпадъци № 10-ДО-772-00 от 26.01.2023 г., издаден от РИОСВ-Русе, като не бяха установени нарушения;
 • създадена бе организация съвместно с РУО – Русе и училищата за издаването на карти за безплатно пътуване на деца от 7 до 14-годишна възраст, като до момента са издадени 4 122 превозни документа;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 8 кучета, осиновени – 5, и бе извършена кастрация на 5 кучета.

 

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • подготвено бе техническото задание за изготвяне на обществена поръчка за обзавеждане и оборудване за новоизграждащата се сграда на Детска градина „Радост“ на ул. „Княз Ал. Дондуков - Корсаков“;
 • подписано бе допълнително споразумение за удължаване с 3 месеца /15.02.2024 г. - 14.05.2024 г./ срока на проект „Грижа в дома в община Русе“;
 • на 6 февруари бяха обявени свободни места за прием в детските градини за текущата учебна година;
 • проведени бяха работни срещи, във връзка с подготовката за приемането на формулите за разпределение на средствата в образователните институции;
 • приети бяха месечните технически и финансови отчети от доставчиците на социални услуги;
 • проведен бе  конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ на територията на oбщина Русе;
 • служители на Община Русе взеха участие в работна среща с министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова, която се осъществи по покана на НСОРБ. Обсъдени бяха въпроси, свързани с продължаване на предоставяне на интегрирани здравни социални услуги, увеличаване средствата и потребителите по процедура „Топъл обяд“;
 • здравните медиатори консултираха 86 лица от кварталите Средна кула, Тракция и Селеметя за задължителните ваксини и рисковете от пропускането им, както и за скрининговата кампания на УМБАЛ „Медика -  Русе“, целяща ранна диагностика на сърдечно - съдовите заболявания. С 12 деца бе проведена беседа на тема „Белите ми зъбки“ и превенция на заразяване с вирусен хепатит А;
 • извършена бе планова проверка в Детска млечна кухня – Русе за проследяване спазването на Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, регламентирани от Министерството на здравеопазването и оказването на методическа подкрепа при необходимост;
 • екипът на Превантивно-информационния център взе участие в работна среща с инспекторите от Детска педагогическа стая с цел плануване на съвместни дейности, във връзка с изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците;
 • проведена бе информационно-мотивационна среща с родители на ученици от V клас на ОУ „Любен Каравелов“, във връзка със стартирането на Националната програма „Кодово име: „Живот“  в съответния клас;
 • проведена бе среща на групата „Взаимопомощ на родители“, осъществяваща се по индикативната програма „SOS  родители“;
 • експерти от Превантивно-информационния център проведоха две сесии в XII клас на ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“ и в НУИ „Проф. В. Стоянов“ по Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпления“;
 • подготвено бе предложение за сесията на Общинския съвет, която ще се проведе на 29 февруари, във връзка с промяна на правилника на Програма „Култура“ за 2024 г.;

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

 

 • в Община Русе бе проведена работна среща на тема "Общински енергиен мениджър“. Основната цел на конференцията бе да се обсъдят добри практики в сферата на управлението на общинската енергия и да се намерят правилните решения за повишаване енергийната ефективност в общината чрез трайно намаляване на потреблението на енергия във всички обекти на територията ѝ;
 • на 6 февруари бе проведена първата онлайн среща по проекта „Ресторивър“, в която се включиха експерти от Община Русе, както и 15 организации от Дунавския регион. Проектът стартира на 1 януари и през следващите 30 месеца ще търси устойчиви решения за поречието на река Дунав;
 • предоставени бяха 30 павилиона на търговци, които ще се включат в тазгодишния Мартенски базар. Той ще се проведе на пл. „Свобода“ в периода 12 февруари – 5 март. Тази година 4 павилиона са предоставени на 7 неправителствени организации, които ще проведат своите благотворителни кампании.
 • в Община Русе бе проведена среща със заинтересовани страни в сферата на рибарството и аквакултурите. Събитието е първа стъпка към учредяване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/, чиято основна цел е местните общности в рибарските райони да търсят заедно решения и да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени на локално ниво. Ще бъдат дефинирани и приоритетите за развитие на територията, която представляват, и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ. Срещата бе открита от заместник-кмета Златомира Стефанова и на нея присъстваха представители на местната власт от общините Русе, Борово и Иваново, представители на бизнеса и неправителствения сектор.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 

 • на 9 февруари стартираха дейностите по полагане на плътен асфалтобетон на ул. „Ангел Кънчев“;
 • продължават дейностите по цялостното асфалтиране на ул. „Мария Луиза“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ и  ул. „Тодор Икономов“;
 • извършени бяха 7 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;
 • съставени бяха 8 констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица;
 • издадени бяха 2 заповеди за премахване на  незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/