Седмичен отчет за дейността на кмета на Община Русе и общинската администрация

петък, 05 март 2021

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

- с полагането на последниия износоустойчив асфалтов пласт на пътната настилка е завършен изцяло участъка на кръстовището на улиците „Чая“ и „Плана планина“ в гр. Русе;

- в общинския приют за безстопанствени животни постъпиха дарения на стойност 16 070  лева от фондации и граждани под формата на ваксини, тестове и храна. Осиновени са 23 безстопанствени кучета;

- подготовка за участие в подпрограма „Климат“ в рамките на  последния Интегриран проект по Програма ЛАЙФ за периода 2014-2020г., за който предвиждаме:

  • изграждане на велоалеи;
  • споделени велосипеди;
  • проектиране и изграждане на буферни паркинги за велоалеи;
  • интелигентна система за управление на трафика на светофарни уредби на натоварени кръстовища;
  • разполагане на интелигентна система за контрол посредством монтаж по кръстовища на четци на стикери за екологичност на МПС с цел ограничаване движението в замърсени от вредни емисии зони.

- проведе се поредната акция, на която поставихме стикери на 30 излезли от употреба МПС. Резултатите от предишната комисия са 15 доброволно отстранени автомобила от 18 с поставени стикери за премахване.

- проведени са работни срещи с кметовете на малките населени места за новите основи за определяне на такса битови отпадъци и новия начин на сметоизвозване в малките населени места;

- почистване на нерегламентирано замърсяване клони и битови отпадъци на ул. „Милкова ливада“, кв. „Здравец - Север“, бивше кино „Виктор Юго“, тенис-кортовете в Младежкия парк и нерегламентираното сметище в кв. Тракция, ул. „Тракция“ №20;

- продължава почистването, премахването, раздробяването на издънкова растителност и паднали клони и дървета в лесопарк „Липник“ в с. Николово, пътя за с. Семерджиево;

- продължават ремонтно – възстановителните дейности по електрическите съоръжения на уличното осветление в града. Подменени са над 60 изгорели и дефектирали лампи по стълбовете от уличното и парково осветление в града.Отстранени са прекъсвания в кабелната мрежа към уличното осветление в 6 участъка;

- извършени са проверки на безопасността на мрежите и съоръженията за външно осветление по 140 улици в града, при което са отремонтирани 24 разклонителни кутии  към стълбовете за улично и парково осветление. Проверките продължат поетапно и през следващата седмица.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

- изготвени актове по Закона за административните нарушения и наказания на „Топлофикация – Русе“ АД заради невъзстановените настилки след изпълнен ремонт на техническа инфраструктура, собственост на дружеството;

- през отчетния период приключи изпълнението на няколко обекта:

  • ремонт на санитарните помещения в ДСХ „Възраждане“;
  • строително-монтажните дейности за създаване на два центъра за подкрепа за лица с психични разстройства и лица с деменция;
  • ремонт на общински помещения в бл. 4 в кв. „Дружба 3“ и на помещенията за нуждите на проекти Асистентска подкрепа и Лична помощ, намиращи се в бл. „Скопие“, бл. „Съединение“ и на ул. „Котовск“ в Русе;
  • монтирани са новите капаци на кошчетата за отпадъци на Кея.

- сключен е договор за поддръжка на фонтаните собственост на Община Русе;

- три сгради общинска собственост са подготвени за събаряне след оглед и изготвяне на количествено-стойностна сметка. Причината е, че не отговарят на изискванията на действащото законодателство – определени са като опасни за здравето и живота на гражданите, негодни за обитаване и застрашени от срутване;

- през периода от служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършени 10 проверки на територията на Русе и малките населени места в общината във връзка със сигнали от граждани.

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

- награждаване на отличените участници в Конкурса за рецитал „За да я има България“ на 3-ти март. В тазгодишното издание се включват рекордните 345 участници;

- обявяване на свободни места за прием в детските градини, яслените и подготвителните групи, съгласно Графика за дейностите по прием на деца в детските градини и подготвителни групи към училищата на територията на Община Русе;

- проведе се работна среща при зам.-кмета г-н Енчо Енчев с представители на „Професионален Домоуправител Русе“ и представители на етажната собственост от блок „Скопие“ за обезпечавяне на изнесения офис на отдел „Социални дейности“ с отделен вход;

- подготвено е предложение до Общински съвет - Русе на Проект на Общински план за младежките дейности за 2021 г.

- работа върху телевизионния филм на РТВЦ – Русе по случай 60-годишнината на МФ „Мартенски музикални дни“, планиран за излъчване на 12 март 2021 по БНТ;

- изготвяне на анекси по сключени договори със спонсори и дарители за ММФ „Мартенски музикални дни“;

- консултации и прием на отчети за дейността на читалищата на територията на Община Русе за 2020 г.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

- във връзка с националния празник 3 март бяха монтирани три от четирите пейки книги с ликове на възрожденци – Баба Тонка, Захари Стоянов и Любен Каравелов. Четвъртата пейка е с лика на Васил Левски и ще бъде поставена до неговия паметник в Парка на Възрожденците след приключване на облагородяването на района;

- проведе се работна среща с екипа на Русенска търговско-индустриална камара, както и Българо-румънската търговско-промишлена палата, които участват в изработването на новия инвестиционен профил на Община Русе. Брошурата, която до момента беше в отделни издания на български и английски, сега ще бъде двуезична, с високо качество на изработка, което е важно за представянето на града. Ще се търси съдействие от русенските фотографи, както за брошурата така и за уеб-сайта. Представянето на различните индустриални зони, както и информация за инвеститорите в града е неразделна част от съдържанието, тъй като наличието на определено производство е притегателна сила около него да се обособят нови компании, които са свързани с него.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/asdsd