Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 13 май 2022

 

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • между 10 и 13 май в Русе се проведе иновационен лагер на тема „Декарбонизирането на транспорта за град Русе и региона в зеления преход – изграждане на иновативен капацитет за бъдещето“. Събитието бе под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Община Русе, Русенският университет и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ обединиха усилия в организацията на събитието за решаване на конкретни предизвикателства. Експерти, учени, студенти, бизнес и граждански сектор работиха на място и онлайн, за да направят конкретни предложения за преодоляване на предизвикателства по темите градска мобилност, транспорт по вътрешни водни пътища/пристанищни градове, мултимодални системи, алтернативен транспорт/горива, образование в транспорта, дигитализация в транспорта, модели на партньорство и регулаторни бариери и решения. Експерти от дирекциите „Международни политики“, „Стопански дейности и анализи“ и „Екология и транспорт“ взеха дейно участие в разработките. Специално за събитието беше представена играта „Екологична фреска“, в която млади хора от Русе, експерти и преподаватели се запознаха с причините, следствията и възможните решения за справяне с климатичните промени;
 • извършени бяха третирания срещу кърлежи и комари в населените места от общината;
 • положена бе изцяло нова асфалтова настилка на ул. „Вега“ в кв. „Родина 3“;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка пред кръстовищата по бул. „Тутракан“, ул. „Плиска“, ул. „Битоля“, ул. „Изгрев“, ул. „Тулча“, ул. „Цветница“, ул. „Чипровци“ и ул. „Яребична“, ул. „Воден“, ул. „Митрополит Григорий“, ул. „Н. Рилски“, ул. „Петрохан“, ул. „Шипка“, ул. „Янтра“;
 • извършени бяха ремонти на отделни разрушения на участъци от пътните настилки по ул. „Белмекен“, ул. „Кърджали“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Дондуков - Корсаков“, ул. „Н.Й. Вапцаров“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Филип Станиславов“;
 • възстановено бе неработещо улично осветление в различни участъци в града, както и гр. Мартен, в с. Басарбово и кв. „Средна кула“. Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в околоблоковите пространства към бл. „65“ в кв. „Здравец, бл. „София“ и бл. „Румена“ в кв. „Здравец – Изток“ и бл. „30“ в кв. „Дружба 3“;
 • почистени бяха нерегламентирани замърсявания в кв. „ДЗС“, местност „Сухия кладенец“, ул. „Ген Кутузов“, бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Студентска“;
 • взето бе участие при подготовката, провеждането и награждаването на участниците в Общинския кръг на Националното състезание по Безопасно движение по пътищата;
 • организирано бе безплатното пътуване по тролейбусните линии, обслужвани от „Общински транспорт-Русе“, във връзка с празника на Русе – 6 май;
 • на 13 май бе въведена  временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на бул. „Липник“ в района на кръстовището с ул. „Никола Петков“ и ул. „Захари Стоянов“, както и на ул. „Чипровци“ от ул. „Тича“ до ул. „Захари Стоянов“, във връзка с полагане на асфалтова настилка;
 • извършено бе ръчно и машинно косене на бул. „България“ и „Тутракан“. Направена бе уборка на Дунав мост;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 24 кучета и бе извършена кастрацията на 15 кучета и 10 котки. Върнати са 2 бр. обработени кучета по местата на залавянето им.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 • експерти от Община Русе взеха участие в семинар „Кръгова икономика – предизвикателства и възможности“, на който се представиха най-новите политики на Европейския съюз за устойчив зелен преход и превръщането му в климатично неутрален до 2050 г. Беше представена и националната политика за преход към кръгова икономика и удължаване на жизнения цикъл на продуктите и произтичащите от нея мерки и ангажименти;
 • във връзка с осъществяване на контрол по Закона за туризма и наредби №5 и №7 на Общински съвет – Русе инспекторите от Защита на потребителите са установили 4 нарушения като за същите са дадени две предписания и са наложени две имуществени санкции;
 • проведен бе конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе“ ЕООД, който ще бъде внесен за гласуване в Общински съвет – Русе;
 • стартирани бяха процедури за категоризация на 4 туристически обекта. Издадени са 13 разрешителни за извършване на търговска дейност на открито и са вписани 9 нови търговски обекта;
 • обявен бе присъствен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на осеметажна жилищна сграда с обществено с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“, високо застрояване (над 15 м.), а съгласно действащия регулационен план на град Русе;
 • на 9 май - Деня на Европа кметът на Община Русе заедно с Агнес Монфре, началник на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Главна дирекция „Регионална и градска политика“ към Европейската комисия, Петър Христов, програмен мениджър на отдел България, Хърватия и Словения дадоха начало на европейската регионална кампания в България „Европа в моя регион” и посетиха реновираните обекти по ОПРР 2014-2020 г. и други програми в Русе. Информационната кампания е под мотото „Преоткрий Русе - градът на първите неща“. Г-жа Монфре и г-н Христов представиха ключовите аспекти на информационната кампания в контекста на Деня на Европа и анонсираха предстоящата кампания „Лов на съкровища”, като част от инициативата „ЕС в моето училище“. До 30 май 2022 г. в област Русе ще се популяризират емблематични места и проекти, обновени с европейски средства като част от инициативата „Европа в моя регион“. Гостите от Брюксел и кметът на Русе разгледаха обновения кей на река Дунав и обсъдиха развитието на града и региона през последния програмен период.

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • проведен бе Информационен ден по Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата;
 • експерти от Превантивно-информационния център и доброволци представиха пред младежи в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе темата „Емоционалният живот на човека“, в Математическа гимназия „Баба Тонка“ – гр. Русе темата „Алтернативи“.  В СУЕЕ „Свети Константин-Кирил философ“ обучен доброволец с подкрепата на експертите от ПИЦ – Русе представи темата „Приятелство. Да помогнеш на приятел“. Представена бе и дейността на ПИЦ - Русе в  аулата на СУ „Васил Левски“ –  Русе и възможностите за включване на младежи като доброволци към Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества;
 • оказано бе съдействие за организирането на Националното предприемаческото състезание „Започни млад“ 2022 в гр. Русе;
 • подписани бяха допълнителни споразумения, графици и отчети по Механизъм Лична помощ и Асистентска подкрепа;
 • извършена бе проверка в детска ясла № 6 относно спазване изискванията на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски ясли на територията на община Русе, спазване на имунизационния календар и задължителната медицинска документация при записване на децата в  детска ясла и във връзка с изготвяне на Системата за управление на безопасността на предлаганите храни;
 • извършена бе съвместна проверка на експерти от отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ Русе;
 • проведена бе пета, последна за учебната 2021/2022 година, среща в МГ „Баба Тонка – Русе по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“. Темата е представена от трима доброволци от Превантивно-информационния център пред 22 деветокласници;
 • здравните медиатори съвместно с педагогическия персонал на ОУ „Алеко Константинов“ проведоха срещи с 34 родители. Разпространени бяха информационни брошури. Проведени бяха и срещи с общопрактикуващи лекари, обслужващи деца от кв. „Селеметя“, като са предоставени списъци на 60 деца, на които им предстоят задължителни имунизации;съставени бяха актове за установяване на административни нарушения на родители, неосигуряващи посещението на децата си в училище;
 • здравният медиатор взе участие в онлайн уъркшоп, организиран от Националната комисия за борба с трафика на хора съвместно с Националната мрежа на здравните медиатори на тема: „Противодействие на принудителния труд, трудовата експлоатация и трафика на хора“ – сътрудничество между България и Германия“.
 • наградени бяха призьорите от провелото се Национално първенство по вдигане на тежести за „Купа Русе“, което е под егидата на кмета на Община Русе и се организира от ТСК – Русе;
 • подготвени бяха празничният концерт по повод 24 май и връчването на Наградите   „Русе“ на Община Русе с която се удостояват творци, дейци, екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе;
 • организирана бе кампания за набиране на участници в предстоящия на 5 юни 52. Фолклорен събор „Златната гъдулка“.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • от 14 май започват отново ремонтните дейности по бул. “Липник“ при кръстовището на „Олимп“. Те са във връзка с изпълнението на обект „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръгово кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръгово кръстовище на КАТ, гр. Русе“;
 • продължават ремонтните дейности по ул. “Чипровци“ и междублоковите пространства и кв. “Здравец“ в участъка, затворен между улиците “Байкал“,  “Юндола“, “Захари Стоянов“ и локалното платно на бул. “Липник“;
 • служителите на отделСтроителен контрол са извършили 16 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината във връзка със сигнали от граждани за незаконно строителство и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.
 • за отчетния период са издадени 17 разрешения за строеж, а 9 са одобрените подробни устройствени планове.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/