Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация за периода 21-25 ноемрви

петък, 25 ноември 2022

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • Община Русе закупи автомобил, с който ще се дезинфекцира и пръска срещу комари, както и генератор за топъл аерозол;
 • монтирано бе ново LED осветление на Гредовия мост на път I-5 към бул. „България“;
 • напълно бе обновено уличното осветление по следните улици:
 • ул. „Студентска“ и ул. „Приста“ в кв. Възраждане;
 • ул. „Ниш“;
 • ул. „Сърнена гора“ в кв. Родина - в участъка между кръстовищата с ул. „Чипровци“ и ул. „Лозен планина“;
 • ул. „Капитан Райчо Николов“ в Западна промишлена зона - в участъка от кръстовището с бул. „3 март“ до разклона за производствената база на ОП „Паркстрой – Русе“;

Извършена бе цялостна подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи светодиодни /LED/ осветители, а металните стълбове за уличното осветление бяха боядисани с корозоустойчива боя;

 • на 25 ноември бе проведено заседание на Общинската комисия за организация и безопасност на движението. По предложение на сектор „Пътна полиция“ бе решено да се въведе временна организация за безопасност на движението по бул. „България“ и бул. „Тутракан“ /в участъка от кръговото кръстовище при ГКПП „Дунав мост“ до Индустриална зона „Тегра“/. За целта ще бъдат изработени и поставени пътни знаци “Д1“ за забрана движението на товарни автомобили в крайната лява лента на пътното платно;
 • извършени бяха ремонтни дейности на отвеждащия път до бившето депо за битови  отпадъци;
 • извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Каменарска“;
 • отстранени бяха опасни пропадания на настилката по ул. „Рига“ и ул. „Сърнена гора“;
 • възстановени бяха дъждоприемни шахти по ул. „Едуард Винтер“ и ул. „19  февруари“;
 • въведен бе в експлоатация нов паркинг терминал за почасово разплащане тип „Паркомат“ в зоната за платено паркиране по ул. „Иван Вазов“;
 • изградено бе ново външно LED осветление на детската площадка зад бл. „Строител 1“;
 • възстановено бe неработещото улично осветление на места по бул. „България“, бул. „Тутракан“, ул. „6 септември“, ул. „Борисова“, ул. „Видин“, ул. „Изгрев“, ул. „Лисец“, ул. „Македония“, ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Т. Каблешков“, ул. „Тинтява“, както и в Парка на младежта;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка на пътните платна по бул. „Хр. Ботев“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Ген. Кутузов“ и ул. „Славянска“;
 • по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града;
 • почистено бе нерегламентирано сметище на ул.“Ген. Гурко“ (до бившия шахматен клуб);
 • в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 18 кучета, а са осиновени 2.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

 • на 25 ноември в Канев център се състоя кариерното събитие "Живот и кариера Защо в България?". В изложбен щанд Община Русе презентира дестинация Русе. Посетителите можеха да се запознаят на живо с водещи компании от различни индустрии, вдъхновяващи лектори и конкретни предложения за работа. Събитието бе организирано от екипа на Bulgaria wants you;
 • на 24 ноември се проведе онлайн среща с представители на район Тараклия, Република Молдова. На срещата присъстваха заместник кметът Златомира Стефанова и експерти от отдел "Международно сътрудничество и проекти". Бяха обсъдени възможности за сътрудничество в различни проекти между двете страни. Представителите на молдовския район благодариха на колегите си от Община Русе за безвъзмездната подкрепа и помощ, която им оказват постоянно. Беше обсъдена и темата за побратимяване, с които биха се затвърдили добрите делови взаимоотношения, създадени между двете страни, допринасяйки за благоденствието на нашите гражданите;
 • на 22 ноември бяха наградени 5 учители, които получиха статуетката „Посланик на свободния дух в моето училище“ и таблет. Останалите 17 претенденти за приза, в рамките на деветото издание на конкурса, получиха грамоти и ваучери за книги от книжарница „Сиела“. Конкурсът се организира от Фондация „Русе – град на свободния дух“;
 • приключи третото издание на фотоконкурса, организиран от Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Булмаркет Груп ЕАД. Тази година той протече под мотото "Обичаме Русе", като в него участваха 55 професионалисти, любители, деца и младежи, които изпратиха общо 283 снимки. Наградите на победителите бяха връчени от заместниккмета и председател на Управителния съвет на Фондацията Златомира Стефанова и Светослав Първанов – заместник - изпълнителен директор на Булмаркет Груп ЕАД. Победителите в конкурса получиха парични награди съгласно регламента, а церемонията бе съпътствана от представянето на изложба на открито от отличените фотографии, която ще радва русенци в следващите седмици;
 • Община Русе взе участие в кръгла маса на тема "Торта Гараш и русенското културно наследство“ част от Националната научна конференция “Места на памет и културни наследства”, организирана от Регионалния исторически музей;
 • входирано е предложение до Общински съвет – Русе за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 4 павилиона – общинска собственост в организирания от Община Русе Мартенски базар за периода от 13.02.2023 г. до 03.03.2023 г. Заявления за безвъзмездно предоставяне са подали 8 неправителствени организации, които ще бъдат настанени по график;
 • продължава да се изпълнява процедурата по продажба на общински жилища на класираните и настанени в тях наематели. Входирано е предложение до Общински съвет Русе за вземане на решение за допълване и изменение на списъка за продажба на жилищни имоти – частна общинска собственост с още 11 броя. Към момента са финализирани 32 от общо 48 продажби на общински жилища, утвърдени с решение на Общински съвет Русе.

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • проведена бе работна среща с доставчици на социални услуги за реализиране на дейностите, свързани с нормативните изисквания на приетата с постановление № 135 от 22 юни 2022 г. Наредба за качество на социалните услуги и ангажиментите на общините, свързани с изготвянето на анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво;
 • проведена бе работна среща на сформирания със заповед на кмета организационен комитет, във връзка с подготовката за провеждането на Световната купа по кану-каяк маратон в Русе през 2023 г.;
 • проведена бе работна среща с представители на Сдружение „Съюз на глухите в България“ – „Районна организация на глухите – Русе“, във  връзка със Закона за българския жестомимичен език;
 • здравните медиатори извършиха обход в кв. Селеметя и консултираха 30 лица за превенция срещу заразяване с грип;
 • в периода от 19 до 20 ноември здравните медиатори участваха в общо събрание на Националната мрежа на здравните медиатори и в обучение под наслов „Ваксинопрофилактиката осигурява здраве за всеки. Информационна програма за спинална мускулна атрофия“;
 • съставена бе работна група за обсъждане и изготвяне на предложения за изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи, мерки за подпомагане на многодетни семейства. Участие в работата на сформираната работна група взеха и представители от дирекция „Хуманитарни дейности“;
 • експертите от Превантивно-информационния център организираха среща с доброволци от ПГИУ „Елиас Канети“ по Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници 8-11 клас“, която се състоя в офиса на центъра в бл. „Мадара“;
 • екипът на Превантивно-информационния център проведе занятие в три паралелки на 6 – те класове на ОУ „Никола Обретенов“ - Русе от Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества „Кодово име живот“ на тема „Отстояване“;
 • експертите от Превантивно-информационния център проведоха първа среща по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници“ в ПГИУ „Елиас Канети“. В срещата се включиха 21 ученици от 10 „в“ клас;
 • подготвен и представен бе в Общински съвет - Русе на материала с програмата и бюджета на 62. Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“ 2023, който ще се състои от 16 март до 2 април 2023 г.;
 • изготвен бе културният календар на Община Русе за декември;
 • взето бе участие във Фестивал „Децата на Русе пеят и танцуват“ по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”;
 • разпределени бяха средствата за корекция по единните разходни стандарти за образователните институции;
 • проведена бе работна среща за запознаване на представителите на синдикалните организации с проекта на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе. Изготвено и внесено бе предложение до Общинския съвет.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • завършиха всички дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 9. Те включват ремонт и топлоизолация на покрив, положена топлинна изолация със завършваща мазилка по стените на сградата, подмяна на дограми и отоплителна инсталация, както и нови слънчеви колектори за гореща вода;
 • сключен бе договор за обект: „Ремонт и подмяна на спирателна и обезвъздушителна арматура на отоплителната инсталация, работеща на природен газ в сградата на бившия Дом за медикосоциални грижи за деца /ДМСГД/“ на ул. „Никола Вапцаров“ 20. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 20 работни дни;
 • приключи ремонтът на отоплителната инсталация на първия и втория етаж в сградата на Община Русе на ул. „Котовск“ 2, където се помещава обособената структура „Местни данъци и такси“;
 • служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 6 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. В резултат e съставен един констативен акт за установяване на незаконен строеж и е издадена една заповед за премахване на незаконен строеж, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица;
 • издадени бяха 12 разрешения за строеж, 7 са одобрените подробни устройствени планове.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/