Серия от мартенски тържества в Центъра за комплексно обслужване на лица с увреждания в Русе

петък, 05 март 2021

С отбелязване на два празника започна месец март в Центъра за комплексно обслужване на лица с увреждания в Русе, разкрит по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в бившия Дом за медико-социални грижи за деца.

 

Изработването на традиционната българска мартеница беше едно от приятните занимания за потребителите през последните седмици. Заедно със специалистите от центъра те изработиха мартенички в ателието по трудотерапия.

 

Предназначението им е специално. В двора на социалното заведение вече има мартенско дърво, украсено в бяло и червено. Екипът и потребителите на социалните услуги украсиха помещенията, в които прекарват голяма част от ежедневието си.

 

Тържествено беше отбелязан и националният празник 3 март. Инициативата цели да повдигне духа на обитателите на Центъра на фона на епидемичните притеснения от последната година.

 

Екипът подсигури карта на България, исторически книги, национални трибагреници и украса с балони в цветовете на българското знаме. Домът бе огласен от патриотична музика и стихове.

 

В момента се подготвя и празник за  настъпващата първа пролет.

По време на двете мартенски тържества бяха спазени всички противоепидемични мерки.

 

Дейностите се реализират по Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“, по сключен административен договор № BG05M9OP001-2.008-0003-С01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/asdsd