Пропускане до съдържанието на страницата

Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

• Правно основание – Глава втора от Семейния кодекс, чл.35, ал.1, чл.37, чл.40, ал.1, чл.51, чл.53 и от Закона за гражданската регистрация.
Необходими документи 
o декларация, съгласно чл.9, ал.1, т.1 и т.3 от Семейния кодекс (предоставя се безплатно в стая 122);
o медицински свидетелства за сключване на граждански брак; 
o документи за самоличност на встъпващите в брак; 
o документи за самоличност на двама свидетели; 
o разрешение от Районния съд – за лица от 16 до 18 години;
o удостоверение/декларация/брачен договор за избор на режим на имуществени отношения
o Безплатна услуга - без извършване на ритуал ( в стая 122)
За сключване на граждански брак на публични места и в тържествена обстановка извън сградата на община Русе се заплащат следните цени на услуги, съгласно Наредба №16 на Общински съвет – Русе:
-в празнични и почивни дни – 150 лв. без ДДС
-в делнични дни (след 17,30 часа) – 75 лв. без ДДС.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/