Пропускане до съдържанието на страницата

Стартира втори етап на проект "Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе"

четвъртък, 07 септември 2017

Днес в Заседателна зала на Община Русе се проведе встъпителна пресконференция по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“. На нея присъстваха зам.-кметът по устройство на територията и ръководител на проекта инж. Димитър Наков, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска и част от екипа на проекта.  

Вторият етап цели да се създаде по-ефективен, по-бърз, екологичен и интелигентен градски транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт. „Това е изключително важен проект за нашия град и съм уверен, че с добра организация и изпълнение в срок, успешно ще надградим първия му етап“, заяви инж. Наков и описа основните цели, сред които са повишишаване привлекателността на обществения градски транспорт чрез подобряване на достъпността; намаляване на вредните емисии и шумовото замърсяване; подобряване на безопасността в транспорта; осигуряване на по-добра мобилност в общината, като се даде приоритет на велосипедните и пешеходни алеи.

Проектът включва шест компонента:

  • Компонент 1: Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. „Родина 3“ и кв. „Чародейка“ - ще допринесе за улесняване и обезопасяване преминаването на пешеходците между кварталите през бул. „България“ с цел достъп до спирките на градския транспорт чрез изграждането на надлез. Предвидено е изпълнение на покрита остъклена мостова конструкция; изграждане на стълбищна клетка и асансьор, осигуряващ достъп за хора в неравностойно положение.

 

  • Компонент 2: Реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на три броя пасарелки - предвидено е разширение на булеварда в посока р. Дунав с цел използването му като носител на масовия градски транспорт; ще бъде изградена нова пасарелка  с предпазен парапет и осветление при ПГО „Недка Иван Лазарова“ със спазени изисквания за достъпна среда и ще бъде осигурена възможност за ползване от велосипедисти, като е предвиден предпазен парапет и осветление, а пасарелките при ул. „Баба Тонка“ и ул. „Омуртаг“ ще бъдат обновени с подменени настилки, нови парапети, осветителни тела и панорамни площадки.

 

  • Компонент 3: Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“, което включва цялостно преасфалтиране в частта между ул. „Шипка“ и ул. „Тича“; прилежащите тротоари  ще се реконструират, като се подменят настилки и ще се обособят зони за пешеходно и велосипедно движение. Предвидено е повдигнато кръстовище при ОУ „Олимпи Панов“, а в кварталните пространства ще бъдат осигурени нови места за паркиране в южната част на блоковете, а стълбовете на уличното осветление ще се подменят с нови LED осветителни тела.

 

  • Компонент 4: Рехабилитация по ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“ - между ул. „Чипровци“ и ул. „Шипка“ ще се изгради ново кръгово кръстовище; ще се извърши полагане на нова настилка, демонтаж на старите и монтаж на нови бордюри, нова настилка на тротоарите и велоалеи. При ул. „Чипровци“ е предвидено изграждане на нов бетонен комплектен трансформаторен постов на мястото на съществуващия тафпост „Розова долина“, който ще бъде демонтиран.

 

  • Компонент 5: Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при ПМГ „Баба Тонка“ - планираните дейности целят довършване на подлеза, изграден до груб строеж и привеждането му в съответствие със съвременните изисквания за такъв вид съоръжения, като се изпълнят и необходимите мерки за осигуряване на достъпна среда. На входа и изхода ще се изпълни асансьорна шахта, в габарита на съществуващото стълбище, за монтаж на асансьорна уредба.

 

  • Компонент 6: Надграждане на интелигентната транспортна система – той цели осигуряване на видеонаблюдение в реално време на подвижни и неподвижни обекти, разположени или преминаващи през наблюдаваните кръстовища и възможност за бъдеща препратка към оперативен център на ОД на МВР-Русе; натрупване, архивиране и ползване на видео и друга съпътстваща информация от видеонаблюдението и идентифициране на регистрационните табели на МПС, в резултат на което ще се подобри организацията на пътното движение и ще се намалят предпоставките за ПТП.

 

На 5-ти януари 2017 г. беше подписан договор по проекта в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той е с продължителност 48 месеца, а стойността му е 24 344 185,59 лв., от които 24 002 815,60 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 341 369,99 лв. – собствен принос на Община Русе. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/