Пропускане до съдържанието на страницата

„Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“

четвъртък, 07 септември 2017

С вълнуваща разходка по река Дунав с МК „Русчук“ за деца, родители и педагози завърши лятното училище за допълнителна образователна подготовка за деца в предучилищна възраст, потребители на услуги по проект BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“, който Община Русе изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“ В безплатната социално-образователна услуга от началото до края на месец август се включиха 15 деца, на възраст 6-7 години и техните родители, които индивидуално или семейно са потребители в други услуги на проекта. С тях по специална програма за допълнителна педагогическа подготовка за равен старт в училище и мотивация за оставане в образователната система работиха консултанти - педагози и възпитател в сградата на ДГ „Червената шапчица“, Филиал „СВЕТИЛНИК“.    

Неформалната лятна школа фокусира внимание върху установените при работата с децата дефицити на знания и умения за първи клас. В рамките на месец педагозите и консултантите в другите услуги по проекта обединиха усилия да компенсират недостига на знания  чрез интересни занимания в нестандартна среда. Те прилагаха комбинация от образователни елементи, игри и адаптирана за деца изследователска дейност на природната среда. В резултат от специалната програма децата преодоляха голяма част от затрудненията в комуникацията и обогатиха уменията си.  Децата билингви също подобриха познания по български език. Напредъкът беше установен с финални тестове за когнитивно развитие, с които бъдещите първолаци без затруднения покриха стандартите за входно ниво за първи клас. По време на лятното училище децата ежеседмично посещаваха детския отдел на РБ „Любен Каравелов“ и Регионален исторически музей.   

В дейностите на услугата „Допълнителна педагогическа подкрепа за равен старт в училище“ се включиха логопед, психолог и социални работници. Лятно училище в рамките на проекта ще се проведе и следващата година през август с деца и родители, които имат материални затруднения и/или социален дефицит и генерират риск от общностно изключване и отпадане на децата им от образователната система.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/