Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-004

Публикувано на: 31.01.2019 г. | 11:02:51 ч.

Текущи ремонти на обекти, собственост на Община Русе по обособени позиции

Процедура: ограничена процедура

Решение

Качено на: 31.01.2019 г.| 14:11:49 ч. .pdf/85.77 KB ]

Обявление

Качено на: 31.01.2019 г.| 14:11:49 ч. .pdf/146.01 KB ]

Указаяния и образци

Качено на: 31.01.2019 г.| 14:12:03 ч. .doc/362.00 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 31.01.2019 г.| 14:12:16 ч. .zip/90.31 KB ]

Методика

Качено на: 31.01.2019 г.| 14:12:26 ч. .doc/89.00 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 31.01.2019 г.| 14:12:40 ч. .docx/234.96 KB ]

Проект на договор

Качено на: 31.01.2019 г.| 14:12:51 ч. .docx/33.06 KB ]

Сметки

Качено на: 31.01.2019 г.| 14:13:20 ч. .rar/128.67 KB ]

Протокол № 1 и Протокол № 2 от работата на Комисията

Качено на: 14.03.2019 г.| 11:43:53 ч. .pdf/134.54 KB ]

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Качено на: 10.04.2019 г.| 14:38:27 ч. .doc/30.50 KB ]

Решение за класиране Протокол № 3 и Протокол № 4

Качено на: 30.04.2019 г.| 14:38:04 ч. .pdf/563.20 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 10.06.2019 г.| 15:27:56 ч. ]

Сключени договори и приложения към тях

Качено на: 10.06.2019 г.| 15:31:25 ч. ]

Обявление за приключил договор по обособена позиция № 1

Качено на: 30.06.2020 г.| 14:32:42 ч. ]

Обявление за приключил договор по обособена позиция № 2

Качено на: 22.07.2020 г.| 11:43:02 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/