Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-100

Публикувано на: 23.12.2016 г. | 09:08:57 ч.

Текущи ремонти на обекти, собственост на Община Русе, в т.ч.: - текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации - текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характер

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедурата

Качено на: 23.12.2016 г.| 09:26:08 ч. .pdf/332.81 KB ]

Обявление за обществената поръчка

Качено на: 23.12.2016 г.| 09:26:19 ч. .pdf/455.06 KB ]

Документация за участие

Качено на: 23.12.2016 г.| 09:26:29 ч. .doc/636.50 KB ]

Приложения към ценово предложение

Качено на: 23.12.2016 г.| 09:26:51 ч. .rar/88.74 KB ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 03.02.2017 г.| 16:56:08 ч. .pdf/299.61 KB ]

Протокол № 2 от работата на Комисията

Качено на: 03.02.2017 г.| 16:56:17 ч. .pdf/462.65 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 01.03.2017 г.| 14:13:28 ч. .doc/31.50 KB ]

Протокол № 3 от работата на Комисията

Качено на: 14.03.2017 г.| 09:33:23 ч. .pdf/1.07 MB ]

Утвърден протокол №4 от работата на комисията

Качено на: 14.03.2017 г.| 09:33:40 ч. .pdf/594.45 KB ]

Решение за класиране на участниците

Качено на: 14.03.2017 г.| 09:33:57 ч. .pdf/790.54 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 05.04.2017 г.| 11:49:33 ч. .pdf/325.52 KB ]

Сключен договор

Качено на: 05.04.2017 г.| 11:49:45 ч. .pdf/592.38 KB ]

Приложение - Ценово предложение

Качено на: 05.04.2017 г.| 11:50:01 ч. .pdf/2.44 MB ]

Обявление за приключил договор

Качено на: 10.07.2019 г.| 16:14:26 ч. .pdf/65.81 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/