Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2017-024

Публикувано на: 05.05.2017 г. | 10:01:29 ч.

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на СМР за по обособени позиции

Процедура: ограничена процедура

Информация относно достъп до документацията за обществена поръчка

Качено на: 05.05.2017 г.| 11:07:12 ч. .docx/12.97 KB ]

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 09.05.2017 г.| 10:42:08 ч. .pdf/211.84 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 09.05.2017 г.| 10:42:08 ч. .pdf/607.57 KB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 09.05.2017 г.| 10:42:08 ч. .doc/211.50 KB ]

Образци на документи

Качено на: 09.05.2017 г.| 10:42:08 ч. .rar/130.48 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 20.06.2017 г.| 09:36:58 ч. .pdf/177.99 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници

Качено на: 26.06.2017 г.| 11:43:25 ч. .pdf/122.33 KB ]

Решение за класиране на участниците; Доклад до Кмета на Община Русе; Протокол №2; Решение за прекратяване на позиция №1

Качено на: 04.07.2017 г.| 17:11:22 ч. .rar/685.36 KB ]

Обявление за възложена поръчка - невъзложена в частта за Обособена позиция №1

Качено на: 21.07.2017 г.| 10:40:41 ч. .pdf/313.55 KB ]

Обявление за възложена поръчка за Обособени позиции №2 и №3

Качено на: 02.08.2017 г.| 13:33:13 ч. .pdf/390.20 KB ]

Договори за обособени позиции №2 и №3; Приложения към договори

Качено на: 02.08.2017 г.| 13:40:24 ч. .pdf/2.15 MB ]

Обявление за приключване на договор ОП3

Качено на: 25.09.2020 г.| 16:50:59 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/