Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2017-028

Публикувано на: 12.05.2017 г. | 10:24:36 ч.

Упражняване на строителен надзор на обекти общинска собственост по обособени позиции

Процедура: ограничена процедура

Информация относно достъп до документацията за обществена поръчка

Качено на: 12.05.2017 г.| 16:20:14 ч. .docx/12.97 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 15.05.2017 г.| 11:35:27 ч. .pdf/351.21 KB ]

Обявление за поръчка

Качено на: 15.05.2017 г.| 11:35:42 ч. .pdf/737.71 KB ]

Документация за участие 2017-028.05.2017.docx

Качено на: 17.05.2017 г.| 10:59:08 ч. docx/148.21 KB ]

Протокол № 1 от заседание на комисията

Качено на: 30.06.2017 г.| 16:28:19 ч. .pdf/178.25 KB ]

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществената поръчка

Качено на: 15.08.2017 г.| 17:12:02 ч. .doc/29.00 KB ]

Протоколи от работата на Комисията и Доклад по чл. 60 от ППЗОП

Качено на: 19.09.2017 г.| 14:43:04 ч. .rar/3.44 MB ]

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител по обществената поръчка

Качено на: 19.09.2017 г.| 14:43:24 ч. .pdf/1.32 MB ]

Решение за класиране по ОП №3 и ОП №4

Качено на: 31.10.2017 г.| 14:46:10 ч. .pdf/103.15 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 11.12.2017 г.| 15:09:37 ч. .pdf/727.55 KB ]

Договори по обособени позиции и приложения към тях

Качено на: 11.12.2017 г.| 15:11:54 ч. ]

Анекс към Договор №ЗОП-121 от 13.11.2017 г. 2017-028.11.17.PDF

Качено на: 14.11.2018 г.| 15:17:01 ч. PDF/398.96 KB ]

Обявление за приключил договор за обособена позиция № 3

Качено на: 07.04.2021 г.| 16:49:20 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/