Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-071

Публикувано на: 17.10.2018 г. | 14:48:53 ч.

Упражняване на строителен надзор във връзка с проекти, изпълнявани от Община Русе по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 по три обособени позиции

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:15:35 ч. .pdf/92.88 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:15:50 ч. .pdf/238.11 KB ]

Указания към участниците

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:17:30 ч. .doc/3.22 MB ]

Образци на документи

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:17:47 ч. .docx/801.45 KB ]

Методика

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:17:58 ч. .docx/808.78 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:18:17 ч. .docx/790.90 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:18:28 ч. .zip/91.44 KB ]

Проект на договор

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:18:41 ч. .docx/823.93 KB ]

Информация по чл. 44 от ЗОП 2018-071.44 от ЗОП.docx

Качено на: 22.10.2018 г.| 16:51:09 ч. docx/764.72 KB ]

Приемо-предавателен протокол

Качено на: 22.10.2018 г.| 16:51:26 ч. .pdf/397.65 KB ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 17.01.2019 г.| 15:30:16 ч. .pdf/108.09 KB ]

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 19.03.2019 г.| 09:40:21 ч. .doc/32.00 KB ]

Решение за класиране, Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на Комисията, Доклад

Качено на: 03.04.2019 г.| 13:51:12 ч. .rar/2.21 MB ]

Сключени договори и приложения към тях

Качено на: 29.05.2019 г.| 16:18:10 ч. ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 29.05.2019 г.| 16:18:50 ч. ]

Обявление за приключил договор по обособена позиция № 3

Качено на: 09.11.2020 г.| 16:19:23 ч. ]

Обявление за приключване на договор ОП №1

Качено на: 10.02.2022 г.| 11:22:32 ч. ]

Обявление за приключил договор по Обособена позиция 2

Качено на: 09.09.2022 г.| 15:41:00 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/