Номер: 2018-071

Публикувано на: 17.10.2018 г. | 14:48:53 ч.

Упражняване на строителен надзор във връзка с проекти, изпълнявани от Община Русе по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 по три обособени позиции

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:15:35 ч. .pdf/92.88 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:15:50 ч. .pdf/238.11 KB ]

Указания към участниците

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:17:30 ч. .doc/3.22 MB ]

Образци на документи

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:17:47 ч. .docx/801.45 KB ]

Методика

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:17:58 ч. .docx/808.78 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:18:17 ч. .docx/790.90 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:18:28 ч. .zip/91.44 KB ]

Проект на договор

Качено на: 22.10.2018 г.| 14:18:41 ч. .docx/823.93 KB ]

Информация по чл. 44 от ЗОП 2018-071.44 от ЗОП.docx

Качено на: 22.10.2018 г.| 16:51:09 ч. docx/764.72 KB ]

Приемо-предавателен протокол

Качено на: 22.10.2018 г.| 16:51:26 ч. .pdf/397.65 KB ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 17.01.2019 г.| 15:30:16 ч. .pdf/108.09 KB ]

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 19.03.2019 г.| 09:40:21 ч. .doc/32.00 KB ]

Решение за класиране, Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на Комисията, Доклад

Качено на: 03.04.2019 г.| 13:51:12 ч. .rar/2.21 MB ]

Сключени договори и приложения към тях

Качено на: 29.05.2019 г.| 16:18:10 ч. ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 29.05.2019 г.| 16:18:50 ч. ]

Обявление за приключил договор по обособена позиция № 3

Качено на: 09.11.2020 г.| 16:19:23 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/