Пропускане до съдържанието на страницата

Услуги за глухи и сляпо-глухи лица

Правила на БЖЕ

Правила за административно обслужване за глухи и сляпо-глухи лица на български жестов език.


https://www.livechatalternative.com/