Пропускане до съдържанието на страницата

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР. РУСЕ

петък, 09 юли 2021

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

         Във връзка с чл. 8, ал. 2 от наредба 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Русе, както следва:

         От 01.07.2021 г. до 30.07.2021г. ще се проведе локално третиране в жп гарите с хербицид срещу плевели с препарат „Клиник 36 СЛ“ в участъка на Русе – жп линия Русе – Дъбово. Растителнозащитните мероприятия ще бъдат извършени от инж. Илко Борисов Иванов.

 

Приложение 1

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/