Номер: 2018-080

Публикувано на: 30.10.2018 г. | 14:47:40 ч.

Външна експертиза и услуги, свързани с управлението на проекти по програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, по обособени позиции

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура

Качено на: 02.11.2018 г.| 13:37:32 ч. .pdf/91.68 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 02.11.2018 г.| 13:37:51 ч. .pdf/253.21 KB ]

Указания

Качено на: 05.11.2018 г.| 10:27:20 ч. .doc/1.75 MB ]

Методика

Качено на: 05.11.2018 г.| 10:27:42 ч. .docx/806.27 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 05.11.2018 г.| 10:27:55 ч. .docx/813.06 KB ]

Образци на документи

Качено на: 05.11.2018 г.| 10:28:23 ч. .docx/798.90 KB ]

Проект на договор

Качено на: 05.11.2018 г.| 10:28:44 ч. .docx/43.69 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 05.11.2018 г.| 13:24:05 ч. .rar/90.23 KB ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 31.01.2019 г.| 10:24:41 ч. .pdf/101.08 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 19.02.2019 г.| 16:08:35 ч. .doc/30.50 KB ]

Решение за класиране, Доклад по чл. 60 от ППЗОП, Протоколи от работата на Комисията

Качено на: 28.02.2019 г.| 14:12:15 ч. .pdf/1.57 MB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 17.05.2019 г.| 11:18:40 ч. ]

Договори и приложения към тях

Качено на: 17.05.2019 г.| 11:22:31 ч. ]

Анекс към договор по обособена позиция № 3

Качено на: 15.10.2020 г.| 14:58:29 ч. pdf/41.35 KB ]

Обявление за приключил договор по обособена позиция № 3

Качено на: 15.10.2020 г.| 15:18:41 ч. ]

Анекс към договор № ЗОП-34 от дата 23.04.2019 г. и Анекс към договор ЗОП-35 от дата 23.04.2019 г.

Качено на: 04.01.2021 г.| 15:49:09 ч. pdf/918.13 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/