Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-080

Публикувано на: 30.10.2018 г. | 14:47:40 ч.

Външна експертиза и услуги, свързани с управлението на проекти по програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, по обособени позиции

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура

Качено на: 02.11.2018 г.| 13:37:32 ч. .pdf/91.68 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 02.11.2018 г.| 13:37:51 ч. .pdf/253.21 KB ]

Указания

Качено на: 05.11.2018 г.| 10:27:20 ч. .doc/1.75 MB ]

Методика

Качено на: 05.11.2018 г.| 10:27:42 ч. .docx/806.27 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 05.11.2018 г.| 10:27:55 ч. .docx/813.06 KB ]

Образци на документи

Качено на: 05.11.2018 г.| 10:28:23 ч. .docx/798.90 KB ]

Проект на договор

Качено на: 05.11.2018 г.| 10:28:44 ч. .docx/43.69 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 05.11.2018 г.| 13:24:05 ч. .rar/90.23 KB ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 31.01.2019 г.| 10:24:41 ч. .pdf/101.08 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 19.02.2019 г.| 16:08:35 ч. .doc/30.50 KB ]

Решение за класиране, Доклад по чл. 60 от ППЗОП, Протоколи от работата на Комисията

Качено на: 28.02.2019 г.| 14:12:15 ч. .pdf/1.57 MB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 17.05.2019 г.| 11:18:40 ч. ]

Договори и приложения към тях

Качено на: 17.05.2019 г.| 11:22:31 ч. ]

Анекс към договор по обособена позиция № 3

Качено на: 15.10.2020 г.| 14:58:29 ч. pdf/41.35 KB ]

Обявление за приключил договор по обособена позиция № 3

Качено на: 15.10.2020 г.| 15:18:41 ч. ]

Анекс към договор № ЗОП-34 от дата 23.04.2019 г. и Анекс към договор ЗОП-35 от дата 23.04.2019 г.

Качено на: 04.01.2021 г.| 15:49:09 ч. pdf/918.13 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/