Пропускане до съдържанието на страницата

Заместник–кметът Енчо Енчев обсъди ключови въпроси в две министерства

петък, 07 юли 2023

Заместник-кметът на Русе Енчо Енчев проведе работни срещи в Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката.

В МТСП той се срещна със зам.-министъра Мая Василева и представители на Агенцията за социално подпомагане. Обсъдени бяха оперативни въпроси, свързани с организацията на социалните дейности и услуги с цел подобряване на качеството в работата с потребителите и физическата среда за развитие на дейността. Представени бяха и изготвеният Анализ за състоянието на социалните услуги, планирането на социалните услуги, които се предоставят като държавно делегирана дейност, и включването им в Националната карта на социалните услуги. Дискутирани бяха спецификите и трудностите на новите социални услуги, разкрити от Община Русе - Кризисен център за непридружени деца чужди граждани, Център за настаняване на лица от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. Обсъдени бяха и стартиралият процес на реформиране в цялата страна на всички съществуващи институции за възрастни хора, какъвто е Дом за стари хора "Възраждане" в Русе, и предизвикателствата при изпълнение на етапите на реформиране.

В Министерството на образованието зам.-кметът се срещна със зам.-министрите Наталия Митева и Емилия Лазарова, както и с директори на дирекции. Акценти в дискусията бяха подкрепата от Община Русе на обучението по роботика в русенските училища и детски градини, и разширяване на иновативни практики, изграждане, реновиране и привеждане на материалната училищна  среда в съответствие с поетапно преминаване на едносменно обучение. Обсъдени бяха и осигуряването на нови училищни автобуси за гарантиране на безопасността при извозване на учениците до средищните училища и други оперативни въпроси. На срещите в двете министерства присъстваха и директорът на дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Русе Катя Петрова и началникът на общинския отдел "Образование, младежки дейности и спорт" Таня Тодорова.

Срещите приключиха с покани към ръководните екипи на двете министерства за посещение в Русе с цел запознаване на място с дейността и утвърждаване на междуинституционалния диалог и подкрепа.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/