Пропускане до съдържанието на страницата

Заместник–кметът Енчо Енчев обсъди ключови въпроси в две министерства

петък, 07 юли 2023

Заместник-кметът на Русе Енчо Енчев проведе работни срещи в Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката.

В МТСП той се срещна със зам.-министъра Мая Василева и представители на Агенцията за социално подпомагане. Обсъдени бяха оперативни въпроси, свързани с организацията на социалните дейности и услуги с цел подобряване на качеството в работата с потребителите и физическата среда за развитие на дейността. Представени бяха и изготвеният Анализ за състоянието на социалните услуги, планирането на социалните услуги, които се предоставят като държавно делегирана дейност, и включването им в Националната карта на социалните услуги. Дискутирани бяха спецификите и трудностите на новите социални услуги, разкрити от Община Русе - Кризисен център за непридружени деца чужди граждани, Център за настаняване на лица от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. Обсъдени бяха и стартиралият процес на реформиране в цялата страна на всички съществуващи институции за възрастни хора, какъвто е Дом за стари хора "Възраждане" в Русе, и предизвикателствата при изпълнение на етапите на реформиране.

В Министерството на образованието зам.-кметът се срещна със зам.-министрите Наталия Митева и Емилия Лазарова, както и с директори на дирекции. Акценти в дискусията бяха подкрепата от Община Русе на обучението по роботика в русенските училища и детски градини, и разширяване на иновативни практики, изграждане, реновиране и привеждане на материалната училищна  среда в съответствие с поетапно преминаване на едносменно обучение. Обсъдени бяха и осигуряването на нови училищни автобуси за гарантиране на безопасността при извозване на учениците до средищните училища и други оперативни въпроси. На срещите в двете министерства присъстваха и директорът на дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Русе Катя Петрова и началникът на общинския отдел "Образование, младежки дейности и спорт" Таня Тодорова.

Срещите приключиха с покани към ръководните екипи на двете министерства за посещение в Русе с цел запознаване на място с дейността и утвърждаване на междуинституционалния диалог и подкрепа.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/