Започва приемът в яслени групи, детски градини и в подготвителните училищни групи в Русе

понеделник, 11 януари 2021

От днес е отворена електронната система за прием в детски градини, яслени групи към детски градини и подготвителни групи към русенските училища. Родителите могат да подават заявления съобразно графика за дейностите по прием през 2021 г.

Той е публикуван на сайта за прием https://dzpriem.ruse-bg.eu:5443/ , раздел „Класирания“.

На предстоящото класиране на 26 януари се приемат само деца за попълване на наличните свободни места за настоящата учебна година. Подаването на заявления е до 23.01. включително, а на 19.01. ще бъдат публикувани свободните места.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/