Пропускане до съдържанието на страницата

Заповед №РД-01-1368/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Санд

петък, 17 май 2024

Заповед №РД-01-1368/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Сандрово

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/