Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди за Устройство на територията
Заповед №РД-01-253/26.01.2023 г. за одобрен ПУП-ИПЗ на УПИ LXV и ИПР на УПИ LXV, XVI и XVII в "ТМ" АД, част от КПИИ

вторник, 31 януари 2023

Заповед №РД-01-253/26.01.2023 г. за одобрен ПУП-ИПЗ на УПИ LXV и ИПР на УПИ LXV, XVI и XVII в "ТМ" АД, част от КПИИ


Заповед №РД-01-254/26.01.2023 г. за одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 47336.11.347 в м-ст "Вехтите лозя", землище на гр. Мартен

вторник, 31 януари 2023

Заповед №РД-01-254/26.01.2023 г. за одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 47336.11.347 в м-ст "Вехтите лозя", землище на гр. Мартен


Заповед №РД-01-255/26.01.2023 г. за одобрен ПУП-ПЗ на УПИ VI-834 и VII835 в кв. 3002 в ИПЗ

вторник, 31 януари 2023

Заповед №РД-01-255/26.01.2023 г. за одобрен ПУП-ПЗ на УПИ VI-834 и VII835 в кв. 3002 в ИПЗ


https://www.livechatalternative.com/