Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди за Устройство на територията

Заповед №РД-01-3099/30.09.2022г. за разрешаване изработването на ПУП - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 63427.2.5646, кв. 28 по плана на ЦГЧ, град Русе

вторник, 04 октомври 2022

Заповед №РД-01-3099/30.09.2022г. за разрешаване изработването на ПУП - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 63427.2.5646, кв. 28 по плана на ЦГЧ, град Русе


Заповед №РД-01-3098/30.09.2022г. за разрешаване изработването на ПУП - План за застрояване на УПИ XVI-3074, кв. 608 по плана на жил. р-н „Мальовица“, гр. Русе

вторник, 04 октомври 2022

Заповед №РД-01-3098/30.09.2022г. за разрешаване изработването на ПУП - План за застрояване на УПИ XVI-3074, кв. 608 по плана на жил. р-н „Мальовица“, гр. Русе


Заповед №РД-01-3097/30.09.2022г. за разрешаване изработването на ПУП - ПУР от о.т. 10902 до о.т. 10904 и План за регулация и застрояване на ПИ с идент. 63427.8.17 по КККР на гр. Русе, кв. 3015. ЗПЗ, гр. Русе

вторник, 04 октомври 2022

Заповед №РД-01-3097/30.09.2022г. за разрешаване изработването на ПУП - ПУР от о.т. 10902 до о.т. 10904 и План за регулация и застрояване на ПИ с идент. 63427.8.17 по КККР на гр. Русе, кв. 3015. ЗПЗ, гр. Русе


Заповед №РД-01-3111/30.09.2022 г. за разрешаване изработване и одобряване на задание за ПУП – ПР на ПИ 554 и ИПР на УПИ II-551, УПИ III-551 и УПИ VI-548 в кв. 31, с. Тетово

вторник, 04 октомври 2022

Заповед №РД-01-3111/30.09.2022 г. за разрешаване изработване и одобряване на задание за ПУП – ПР на ПИ 554 и ИПР на УПИ II-551, УПИ III-551 и УПИ VI-548 в кв. 31, с. Тетово


Заповед №РД-01-2949/21.09.2022 за разрешаване изработването на ПУП - План за регулация и застрояване на ПИ с идент. 63427.10.1947, кв. 155, кв. „Средна кула“, гр. Русе

четвъртък, 29 септември 2022

Заповед №РД-01-2949/21.09.2022 за разрешаване изработването на ПУП - План за регулация и застрояване на ПИ с идент. 63427.10.1947, кв. 155, кв. „Средна кула“, гр. Русе


Заповед №РД-01-2950/21.09.2022 за разрешаване изработването на ПУП - План за застрояване (ПЗ) на УПИ XXII-1588, кв. 90, по плана на село Тетово, община Русе

четвъртък, 29 септември 2022

Заповед №РД-01-2950/21.09.2022 за разрешаване изработването на ПУП - План за застрояване (ПЗ) на УПИ XXII-1588, кв. 90, по плана на село Тетово, община Русе


https://www.livechatalternative.com/