Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди за Устройство на територията

Заповед №РД-01-66/11.01.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ИПЗ на УПИ V-за сушилня на ДП "Тютюнева промишленост" в кв. 909 по плана на кв. "Средна кула"

четвъртък, 20 януари 2022

Заповед №РД-01-66/11.01.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ИПЗ на УПИ V-за сушилня на ДП "Тютюнева промишленост" в кв. 909 по плана на кв. "Средна кула"


Заповед №РД-01-65/11.01.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 63427.156.727, 63427.156.728 и 63427.156.2355 и ИПЗ на ПИ 63427.156.727 и 63427.156.728 в м-ст "Под левента"

четвъртък, 20 януари 2022

Заповед №РД-01-65/11.01.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 63427.156.727, 63427.156.728 и 63427.156.2355 и ИПЗ на ПИ 63427.156.727 и 63427.156.728 в м-ст "Под левента"


Заповед №РД-01-64/11.01.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ 63427.2.3057 в кв. 38 по плана на ЦГЧ, гр. Русе

четвъртък, 20 януари 2022

Заповед №РД-01-64/11.01.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ 63427.2.3057 в кв. 38 по плана на ЦГЧ, гр. Русе


Заповед №РД-01-3982/21.12.2021 г. за одобрен ПУП- ПЗ и РУП на УПИ XI-3350 в кв. 146 по плана на гр. Русе

четвъртък, 13 януари 2022

Заповед №РД-01-3982/21.12.2021 г. за одобрен ПУП- ПЗ и РУП на УПИ XI-3350 в кв. 146 по плана на гр. Русе


Заповед №РД-01-4068/30.12.2021 г. за одобрено задание и разрешаване изработване на ПУП- ПУР, ПР и ПЗ на имоти в м-ст "Орта Екенлик", землище на гр. Русе

четвъртък, 13 януари 2022

Заповед №РД-01-4068/30.12.2021 г. за одобрено задание и разрешаване изработване на ПУП- ПУР, ПР и ПЗ на имоти в м-ст "Орта Екенлик", землище на гр. Русе


Заповед №РД-01-4049/23.12.2021 г. одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) на УПИ I-458 в кв. 56 по плана на с. Басарбово, община Русе

вторник, 04 януари 2022

Заповед №РД-01-4049/23.12.2021 г. одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) на УПИ I-458 в кв. 56 по плана на с. Басарбово, община Русе


https://www.livechatalternative.com/