Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди за Устройство на територията

Заповед №РД-01-3788/23.11.2023 г. за разрешаване изработване на ПУП-изменение на план за регулация на УПИ IV-70 в кв. 5, с. Ястребово

понеделник, 27 ноември 2023

Заповед №РД-01-3788/23.11.2023 г. за разрешаване изработване на ПУП-изменение на план за регулация на УПИ IV-70 в кв. 5, с. Ястребово


Заповед № РД-01-3759/21.11.2023 г. на Кмета на Община е поправена очевидна фактическа грешка допусната в Заповед №РД-01-3389/17.10.2023 г.

понеделник, 27 ноември 2023

Заповед № РД-01-3759/21.11.2023 г. на Кмета на Община е поправена очевидна фактическа грешка допусната в Заповед №РД-01-3389/17.10.2023 г.


Заповед №РД-01-3761/21.11.2023 г. за одобряване на ПУП-парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 63427.159.701 в м. „Кону бунар“, землище на гр. Русе

вторник, 21 ноември 2023

Заповед №РД-01-3761/21.11.2023 г. за одобряване на ПУП-парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 63427.159.701 в м. „Кону бунар“, землище на гр. Русе


Заповед №РД-01-3758/21.11.2023 г. за одобряване на ПУП-парцеларен план за водопроводно отклонение до ПИ 80460.285.469 в м. „Баламата“, землище на с. Червена вода

вторник, 21 ноември 2023

Заповед №РД-01-3758/21.11.2023 г. за одобряване на ПУП-парцеларен план за водопроводно отклонение до ПИ 80460.285.469 в м. „Баламата“, землище на с. Червена вода


Заповед №РД-01-3756/21.11.2023 г. за одобряване на ПУП-изменение на план за регулация на УПИ III-1076, УПИ IV-1077, УПИ V-1078, УПИ VI-1079, УПИ XI-30 и УПИ XII-30 в кв. 10 по плана на с. Басарбово

вторник, 21 ноември 2023

Заповед №РД-01-3756/21.11.2023 г. за одобряване на ПУП-изменение на план за регулация на УПИ III-1076, УПИ IV-1077, УПИ V-1078, УПИ VI-1079, УПИ XI-30 и УПИ XII-30 в кв. 10 по плана на с. Басарбово


Заповед №РД-01-3757/21.11.2023 г. за одобряване на ПУП-план за регулация на УПИ XII-756 в кв. 755, гр. Русе

вторник, 21 ноември 2023

Заповед №РД-01-3757/21.11.2023 г. за одобряване на ПУП-план за регулация на УПИ XII-756 в кв. 755, гр. Русе


https://www.livechatalternative.com/