Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди за Устройство на територията

Заповед №РД-01-1372/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Бъзъ

петък, 17 май 2024

Заповед №РД-01-1372/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Бъзън


Заповед №РД-01-1373/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Черв

петък, 17 май 2024

Заповед №РД-01-1373/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Червена вода


Заповед №РД-01-1368/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Санд

петък, 17 май 2024

Заповед №РД-01-1368/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Сандрово


Заповед №РД-01-1371/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на гр. Мар

петък, 17 май 2024

Заповед №РД-01-1371/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на гр. Мартен


Заповед №РД-01-1366/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Нико

петък, 17 май 2024

Заповед №РД-01-1366/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Николово


Заповед №РД-01-1260/08.05.2024 г. за одобрен ПУП- ИПР и ПЗ на нови УПИ I-437 „за производствени и складови дейности“ и УПИ XIII-1488 „за производствени и складови дейности и производство на ел. енергия от ВЕИ (ФЕЦ)“ в кв. 1033 и кв. 1034 в Източна промишл

четвъртък, 16 май 2024

Заповед №РД-01-1260/08.05.2024 г. за одобрен ПУП- ИПР и ПЗ на нови УПИ I-437 „за производствени и складови дейности“ и УПИ XIII-1488 „за производствени и складови дейности и производство на ел. енергия от ВЕИ (ФЕЦ)“ в кв. 1033 и кв. 1034 в Източна промишлена зона


https://www.livechatalternative.com/