Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди за Устройство на територията

Заповед №РД-01-1813/17.06.2022 г. за одобрен ПУП- ПЗ на ПИ 63427.166.17 в м-ст "Астарджийка"

вторник, 21 юни 2022

Заповед №РД-01-1813/17.06.2022 г. за одобрен ПУП- ПЗ на ПИ 63427.166.17 в м-ст "Астарджийка"


Заповед №РД-01-1814/17.06.2022 г. за одобрен ПУП- ПРЗ, ИПЗ и РУП в кв. 21 по плана на гр. Русе

вторник, 21 юни 2022

Заповед №РД-01-1814/17.06.2022 г. за одобрен ПУП- ПРЗ, ИПЗ и РУП в кв. 21 по плана на гр. Русе


Заповед №РД-01-1818/17.06.2022 г. за одобрен ПУП-ПЗ на ПИ с проектен идентификатор 63427.268.53 в местност "Мерата"

вторник, 21 юни 2022

Заповед №РД-01-1818/17.06.2022 г. за одобрен ПУП-ПЗ на ПИ с проектен идентификатор 63427.268.53 в местност "Мерата"


Заповед №РД-01-1820/17.06.2022 г. за одобрен ПУП- ИПР и ПЗ на УПИ CXX-112 по плана "ТМ- АД"

вторник, 21 юни 2022

Заповед №РД-01-1820/17.06.2022 г. за одобрен ПУП- ИПР и ПЗ на УПИ CXX-112 по плана "ТМ- АД"


Заповед №РД-01-1822/17.06.2022 г. за одобряване на ПУП - ИПР на УПИ XXIII-614 в кв. 58, с. Сандрово

понеделник, 20 юни 2022

Заповед №РД-01-1822/17.06.2022 г. за одобряване на ПУП - ИПР на УПИ XXIII-614 в кв. 58, с. Сандрово


Заповед №РД-01-1819/17.06.2022 г. за одобряване на ПУП - ИПР на УПИ XI-886 в кв. 57, кв. Долапите", гр. Русе

понеделник, 20 юни 2022

Заповед №РД-01-1819/17.06.2022 г. за одобряване на ПУП - ИПР на УПИ XI-886 в кв. 57, кв. Долапите", гр. Русе


https://www.livechatalternative.com/