Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди за Устройство на територията

Заповед №РД-01-1514/27.05.2024 г. за одобрен ПУП-ИПЗ на ПИ 63427.145.52 в м-ст "Хаджигенова чешма"

сряда, 29 май 2024

Заповед №РД-01-1514/27.05.2024 г. за одобрен ПУП-ИПЗ на ПИ 63427.145.52 в м-ст "Хаджигенова чешма"


Заповед №РД-01-1516/27.05.2024 г. за одобрен ПУП-ПРЗ и РУП на нов УПИ VIII-5855 в кв. 82 по плана на ЦГЧ

сряда, 29 май 2024

Заповед №РД-01-1516/27.05.2024 г. за одобрен ПУП-ПРЗ и РУП на нов УПИ VIII-5855 в кв. 82 по плана на ЦГЧ


Заповед №РД-01-1372/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Бъзъ

петък, 17 май 2024

Заповед №РД-01-1372/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Бъзън


Заповед №РД-01-1373/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Черв

петък, 17 май 2024

Заповед №РД-01-1373/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Червена вода


Заповед №РД-01-1368/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Санд

петък, 17 май 2024

Заповед №РД-01-1368/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Сандрово


Заповед №РД-01-1371/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на гр. Мар

петък, 17 май 2024

Заповед №РД-01-1371/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на гр. Мартен


https://www.livechatalternative.com/