Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди за Устройство на територията

Заповед №РД-01-1563/29.05.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ III-2909 и УПИ IV-2910 в кв. 591 по плана на ж.к. „Дружба III”, град Русе, община Русе

четвъртък, 30 май 2024

Заповед №РД-01-1563/29.05.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ III-2909 и УПИ IV-2910 в кв. 591 по плана на ж.к. „Дружба III”, град Русе, община Русе


Заповед №РД-01-1518/27.05.2024 г. за одобряване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ XVII-1156 и УПИ XVIII-1157 в кв. 56, с. Сандрово

четвъртък, 30 май 2024

Заповед №РД-01-1518/27.05.2024 г. за одобряване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ XVII-1156  и УПИ XVIII-1157 в кв. 56, с. Сандрово


Заповед №РД-01-1519/27.05.2024 г. за одобряване изменение на ПУП чрез одобряване на схеми по ч. Ел за кв. 651.7, гр. Русе

четвъртък, 30 май 2024

Заповед №РД-01-1519/27.05.2024 г. за одобряване изменение на  ПУП чрез одобряване на схеми по ч. Ел за кв. 651.7, гр. РусеЗаповед №РД-01-1512/27.05.2024 г. за одобрен ПУП-ИПРЗ на УПИ XII-589Пп в кв. 1015 по плана на ИПЗ

сряда, 29 май 2024

Заповед №РД-01-1512/27.05.2024 г. за одобрен ПУП-ИПРЗ на УПИ XII-589Пп в кв. 1015 по плана на ИПЗ


Заповед №РД-01-1513/27.05.2024 г. за одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ 63427.5.1119 в кв. 777 по плана на кв. "Родина 3"

сряда, 29 май 2024

Заповед №РД-01-1513/27.05.2024 г. за одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ 63427.5.1119 в кв. 777 по плана на кв. "Родина 3"


https://www.livechatalternative.com/