Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди за Устройство на територията

Заповед №РД-01-1366/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Нико

петък, 17 май 2024

Заповед №РД-01-1366/16.05.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на всички улици и квартали и УПИ – общинска и държавна собственост по регулационния план на с. Николово


Заповед №РД-01-1260/08.05.2024 г. за одобрен ПУП- ИПР и ПЗ на нови УПИ I-437 „за производствени и складови дейности“ и УПИ XIII-1488 „за производствени и складови дейности и производство на ел. енергия от ВЕИ (ФЕЦ)“ в кв. 1033 и кв. 1034 в Източна промишл

четвъртък, 16 май 2024

Заповед №РД-01-1260/08.05.2024 г. за одобрен ПУП- ИПР и ПЗ на нови УПИ I-437 „за производствени и складови дейности“ и УПИ XIII-1488 „за производствени и складови дейности и производство на ел. енергия от ВЕИ (ФЕЦ)“ в кв. 1033 и кв. 1034 в Източна промишлена зона


Заповед №РД-01-1259/08.05.2024 г. за одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 63427.216.189 и 63427.216.190 в м-ст "Бъзов дол", гр. Русе

сряда, 15 май 2024

Заповед №РД-01-1259/08.05.2024 г. за одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 63427.216.189 и 63427.216.190 в м-ст "Бъзов дол", гр. Русе


Заповед №РД-01-1258/08.05.2024 г. за одобрен ПУП-ПРз на ПИ 63427.98.61 в м-ст "Слатина", гр. Русе

сряда, 15 май 2024

Заповед №РД-01-1258/08.05.2024 г. за одобрен ПУП-ПРз на ПИ 63427.98.61 в м-ст "Слатина", гр. Русе


Заповед №РД-01-1257/08.05.2024 г. за одобрен ПУП- ПЗ на ПИ 51679.170.7 в м-ст "Дрибака", с. Николово

сряда, 15 май 2024

Заповед №РД-01-1257/08.05.2024 г. за одобрен ПУП- ПЗ на ПИ 51679.170.7 в м-ст "Дрибака", с. Николово


Заповед №РД-01-1256/08.05.2024 г. за одобрен ПУП-ПЗ на УПИ I-573 в кв. 3010 по плана на ИПЗ

сряда, 15 май 2024

Заповед №РД-01-1256/08.05.2024 г. за одобрен ПУП-ПЗ на УПИ I-573 в кв. 3010 по плана на ИПЗ


https://www.livechatalternative.com/