Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди за Устройство на територията

Заповед №РД-01-1767/20.06.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ №63427.156.814 и №63427.156.815 с цел обединяването им, и план за регулация (ПР) и изменение на план за застрояване (ИПЗ) на ПИ № 63427.156

петък, 21 юни 2024

Заповед №РД-01-1767/20.06.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ №63427.156.814 и №63427.156.815 с цел обединяването им, и план за регулация (ПР) и изменение на план за застрояване (ИПЗ) на ПИ № 63427.156.2383, намиращи се в м-ст „Под Левента“, град Русе


Заповед №РД-01-1758/18.06.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация от о.т. 10414 до 10414а в кв. 3014, гр. Русе

вторник, 18 юни 2024

Заповед №РД-01-1758/18.06.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация от о.т. 10414 до 10414а в кв. 3014, гр. Русе


Заповед №РД-01-1694/10.06.2024 г. за разрешаване изработване и одобряване на задание за ПУП – план за регулация на ПИ 63427.5.614 в кв. 746, гр. Русе

вторник, 11 юни 2024

Заповед №РД-01-1694/10.06.2024 г. за разрешаване изработване и одобряване на задание за ПУП – план за регулация на ПИ 63427.5.614 в кв. 746, гр. Русе


Заповед №РД-01-1693/10.06.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – план за регулация на ПИ 63427.9.520 и изменение на план за регулация на УПИ VIII-1121-за озеленяване в кв. 38 по плана на кв. „Долапите“, гр. Русе

вторник, 11 юни 2024

Заповед №РД-01-1693/10.06.2024 г. за разрешаване изработване на ПУП – план за регулация на ПИ 63427.9.520 и изменение на план за регулация на УПИ VIII-1121-за озеленяване в кв. 38 по плана на кв. „Долапите“, гр. Русе


Заповед №РД-01-1609/04.06.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – изменение план за застрояване (ИПЗ) на ПИ №63427.299.42 и план за застрояване (ПЗ) на ПИ №63427.299.12, №63427.299.10, №63427.299.9 по КККР на град Русе, м-ст „Саръ баир“, община Рус

понеделник, 10 юни 2024

Заповед №РД-01-1609/04.06.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – изменение план за застрояване (ИПЗ) на ПИ №63427.299.42 и план за застрояване (ПЗ) на ПИ №63427.299.12, №63427.299.10, №63427.299.9 по КККР на град Русе, м-ст „Саръ баир“, община Русе, обединени в нов ПИ №63427.299.52


Заповед №РД-01-1608/04.06.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – План за регулация и застрояване на 63427.128.9, 63427.128.10, 63427.128.14, 63427.128.16 и др.

понеделник, 10 юни 2024

Заповед №РД-01-1608/04.06.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – План за регулация и застрояване на 63427.128.9, 63427.128.10, 63427.128.14, 63427.128.16, 63427.128.25, 63427.128.26, 63427.128.28, 63427.128.29, 63427.128.30, 63427.128.85 по КККР на гр. Русе, План за регулация на 63427.128.11, 63427.128.22 по КККР на гр. Русе


https://www.livechatalternative.com/