Пропускане до съдържанието на страницата

Заповед №РД-01-1767/20.06.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ №63427.156.814 и №63427.156.815 с цел обединяването им, и план за регулация (ПР) и изменение на план за застрояване (ИПЗ) на ПИ № 63427.156

петък, 21 юни 2024

Заповед №РД-01-1767/20.06.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ №63427.156.814 и №63427.156.815 с цел обединяването им, и план за регулация (ПР) и изменение на план за застрояване (ИПЗ) на ПИ № 63427.156.2383, намиращи се в м-ст „Под Левента“, град Русе

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/