Заповеди

ЗАПОВЕД РД-01-2069/12.07.2021 г.

вторник, 13 юли 2021

ЗАПОВЕД


ЗАПОВЕД РД-01-1864/02.07.2021 г.

понеделник, 12 юли 2021

На  основание  чл. 124а, ал. 5, чл. 124б, ал.1,чл. 134, ал.2, т. 2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 135, ал. 1 и чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ от ЗУТ и искане вх.№№УТ-27-7/20.01.2021г., 94Р-538-2/07.04.2021г. и 94Р-538-3#1/02.06.2021г. от Ружа Ангелова и във връзка със съгласувателните писма №№30-9965-153#1/30.06.2021г. на „ЕРП Север“ АД и 30-9965-153#2/02.07.2021г. на „В и К“ ООД – Русе


ЗАПОВЕД РД-01-2051/09.07.2021 г.

петък, 09 юли 2021

ЗАПОВЕД


ЗАПОВЕД РД-01-2042/07.07.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021

ЗАПОВЕД


ЗАПОВЕД РД-01-1974/07.07.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021

ЗАПОВЕД


ЗАПОВЕД РД-01-1971/06.07.2021 г.

вторник, 06 юли 2021

Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем  на нива в землището на село Хотанца


https://www.livechatalternative.com/