Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди

ЗАПОВЕД РД-01-2803/14.09.2021 г.

понеделник, 20 септември 2021

ЗАПОВЕД


ЗАПОВЕД РД-01-2812/15.09.2021 г.

понеделник, 20 септември 2021

ЗАПОВЕД


ЗАПОВЕД РД-01-2796/13.09.2021 г.

понеделник, 20 септември 2021

ЗАПОВЕД


ЗАПОВЕД РД-01-2799/13.09.2021 г.

понеделник, 20 септември 2021

ЗАПОВЕД


Заповед РД-01-2787/13.09.2021

сряда, 15 септември 2021

Заповед за определянето на терен за обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях извън обектите, посочени в областните дирекции по безопасност на храните.


ЗАПОВЕД РД-01-2798/13.09.2021 г.

вторник, 14 септември 2021

ЗАПОВЕД


https://www.livechatalternative.com/