Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди

Заповед за принудително преместване на МПС

понеделник, 10 януари 2022

Заповед за принудително преместване на МПС с регистрационен номер Р 9044 ВА


Заповед за принудително преместване на МПС

петък, 07 януари 2022

Заповед за принудително преместване на МПС с регистрационен номер Р 2191 ВС


Заповед за принудително преместване на МПС

петък, 07 януари 2022

Заповед за принудително преместване на МПС с регистрационен номер Р 1117 РХ


Заповед №РД-01-40467/30.12.2021 г. за разрешаване на ПУП - ПР в кв. 777, гр. Русе

сряда, 05 януари 2022

Заповед №РД-01-40467/30.12.2021 г. за разрешаване на ПУП - ПР в кв. 777, гр. Русе


Заповед за принудително преместване на МПС

вторник, 04 януари 2022

Заповед за принудително преместване на МПС с регистрационен номер Р 5567 ВА


Заповед за принудително преместване на МПС

вторник, 04 януари 2022

Заповед за принудително преместване на МПС с регистрационен номер Р 5261 АК


https://www.livechatalternative.com/