Пропускане до съдържанието на страницата

Заявления за подвижна избирателна урна и за гласуване по настоящ адрес ще се приемат до 14 октомври

сряда, 20 септември 2023

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., Община Русе уведомява, че до 14 октомври 2023 г. (събота) вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват, следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез Приложение № 17-МИ.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, той може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (23.10.) и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на Община Русе по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

Заявление – Приложение №13-МИ за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 14 октомври 2023 г. включително.

Условието за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 (шест) месеца преди изборния ден – до 28 април 2023 г. включително.

Електронните заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес се подават чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/. Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.

Гражданите могат да подават заявления в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 всеки работен ден от 09:00 до 11:30 ч и от 13:30 до 17:00 ч.

Справки и информация по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/