Пропускане до съдържанието на страницата

Живеещите в общински жилища в Русе ще могат да кандидатстват за закупуването им

понеделник, 13 септември 2021

Гражданите, които обитават общинско жилище, ще имат възможност да подадат заявление за закупуването му. Това решиха днес общинските съветници в Русе.

Съгласно изменението в Наредба 6 ежегодно ще се приема списък с жилища за продан, като общият им брой не може да надвишава 3% от целия общинския фонд.

За да закупи общинско жилище, наемателят трябва да няма задължения към общината и да е пребивавал там в последните 5 години. В случай, че постъпят повече заявления за закупуване на жилища от определените за продажба, са създадени критерии за класиране на кандидатите. В основата им е срокът на пребиваване на заявителя в жилището, вида конструкция и възрастта му.

Цената на жилищата ще се определя въз основа на пазарна оценка, но не може да бъде по-ниска от данъчната. От русенци няма да се изисква заплащането на такса за оценка на имота.

„Целта ни е набавените средства да вложим в неотложни ремонти на вече остарелите жилища, в които живеят наистина бедни хора“, заяви кметът Пенчо Милков, въпреки предложенията на съветници по-голям процент от приходите да се използват за закупуване на нови жилища.

С промяната не се предвижда общият брой на общинските жилища да намалее драстично. За да се отговори на нуждите на гражданите, е определен минимум от 1400 жилища, под който фондът не може да падне, и ежегодната продажба на част от имотите ще бъде съобразена именно с него. За момента къщите от фонда, както и ведомствените жилища, няма да се продават.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/