Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-051

Публикувано на: 11.07.2018 г. | 16:00:16 ч.

Зимно поддържане по две обособени позиции: Позиция 1: Зимно поддържане на входно - изходните участъци от републиканската пътна мрежа в чертите на гр. Русе Позиция 2: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа.

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура

Качено на: 16.07.2018 г.| 13:48:21 ч. .pdf/215.06 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 16.07.2018 г.| 13:48:42 ч. .pdf/523.25 KB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 16.07.2018 г.| 13:49:02 ч. .doc/340.50 KB ]

Проекти на договор по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2

Качено на: 16.07.2018 г.| 13:49:43 ч. .pdf/1.41 MB ]

Приложение № 1

Качено на: 16.07.2018 г.| 13:50:13 ч. .docx/18.18 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 16.07.2018 г.| 13:51:10 ч. .docx/23.03 KB ]

ЕЕДОП

Качено на: 16.07.2018 г.| 13:51:30 ч. .zip/89.19 KB ]

Методика

Качено на: 16.07.2018 г.| 13:51:53 ч. .docx/26.19 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 20.09.2018 г.| 15:13:30 ч. .pdf/142.37 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 05.10.2018 г.| 15:43:41 ч. .pdf/101.76 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 08.11.2018 г.| 14:35:58 ч. .pdf/81.29 KB ]

Доклад и Протоколи от работата на комисията

Качено на: 08.11.2018 г.| 14:35:58 ч. .pdf/1.34 MB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 20.12.2018 г.| 11:03:25 ч. .pdf/362.93 KB ]

Договори за възлагане на обществена поръчка и приложения

Качено на: 20.12.2018 г.| 11:03:25 ч. .rar/7.42 MB ]

Обявления за приключване на договори за обществена поръчка (ЗОП)

Качено на: 13.01.2023 г.| 15:31:13 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/