Пропускане до съдържанието на страницата

25 години АДО "Дунав" - споделена визия за Дунавския регион

понеделник, 20 ноември 2017

На 17 ноември 2017 г. в зала „Европа“ на Доходно здание в гр. Русе беше тържествено отбелязан четвъртвековният юбилей на първата регионална асоциация на местните власти в България – Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (АДО). Събитието беше открито от Председателя на Управителния съвет (УС) на организацията и Кмет на Община Русе г-н Пламен Стоилов. С присъствието си годишнината уважиха още г-н Галин Григоров, Областен управител на Област Русе, проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на Област Велико Търново, г-жа Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, г-жа Николета Минку, Изпълнителен директор на Съвместния секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., настоящи кметове на дунавски общини и кметове-учредители, представители на регионални власти, партньори и приятели на Асоциацията. Поздравителен адрес изпрати и Комисарят за Цифрова икономика и цифрово общество в Европейската комисия г-жа Мария Габриел.

В откриващото си приветствие г-н Пламен Стоилов отдаде уважение на общините-учредители на АДО „Дунав“. „Прави чест на колегите кметове, които през 1992 г. са отправили поглед напред и са решили да направят тази инициатива“, заяви настоящият Председател на Асоциацията. Г-н Стоилов обърна внимание на факта, че за 25 години членовете от 9 са станали 37, с население от над 800 000 души. „През тези години АДО винаги е била коректен партньор, намирала е път към институциите и е осигурявала подкрепа“, допълни той. Ролята на Асоциацията е особено значима в контекста на председателството на България на Дунавската стратегия и на предстоящото през първата половина на 2018 г. ротационното председателство на страната ни на Съвета на ЕС.

Г-жа Гинка Чавдарова се обърна към „най-опитната регионална асоциация на общини“ и подчерта, че „една асоциация не може да оцелее толкова дълго, ако не развива полезна дейност за своите общини“. Г-жа Николета Минку обърна внимание на факта, че АДО „Дунав“ изпълнява максималния допустим брой проекти - 4, което е свидетелство за една активна и дейна организация.

Честването продължи с юбилеен форум под надслов „25 години АДО „Дунав“ – споделена визия за Дунавския регион“, в рамките на който бяха представени идеи за развитие на региона в трите ключови области: Транспорт и свързаност; Сигурност и управление на риска, Туризъм и културно-историческо наследство. След това бяха връчени Юбилейни плакети и грамоти на всички общини-учредители, бивши Председатели на УС и настоящи кметове на дунавските общини.

 

На 16 юни 1992 г. 9 общини - Козлодуй, Мизия, Оряхово, Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Свищов и Борово, учредяват Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ като сдружение на местните власти в крайдунавския регион. Година по-късно организацията е регистрирана, а основната ѝ цел е да работи за създаването на обща концепция за развитието на региона и съвместното осъществяване на политики за социално-икономически растеж, както и да сътрудничи с всички заинтересовани страни на територията на Дунавския регион в България. АДО последователно разширява дейността си и през 2017 г. тя вече има 37 общини-членки с население от над 800,000 души, работи за осъществяване целите на Дунавската стратегия на Европейския съюз и се развива като център на обща регионална идентичност и реализиране на проект от общ интерес.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/