Пропускане до съдържанието на страницата

До края на месец март се удължава срокът за кандидатстване по втория етап на процедурата за саниране

вторник, 05 март 2024

Община Русе уведомява гражданите, че срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е удължен до 28 март.

По този начин се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят. Документите по процедурата за кандидатстване остават същите, както досега, като към тях трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Настоящата Програма предоставя безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер до 80% от допустимите разходи.

Сдруженията на собствениците, които желаят да се включат в Етап II, могат да кандидатстват пред Община Русе до 18 март.

Повече информация за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ може да бъде намерена на сайта на МРРБ.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/