Пропускане до съдържанието на страницата

Гражданите и фирмите вече могат да се възползват от експресни данъчни услуги

петък, 24 юни 2022

Русенци вече могат да се възползват от експресни данъчни услуги в Дирекция Местни данъци и такси на Община Русе на ул. Котовск 2. Това е възможно, след като на последната сесия на Общинския съвет бе прието допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните  такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.
От вчера в срок от 1 работен ден в дирекция „Местни данъци и такси“ ще могат да се издават документи, както и данъчни оценки срещу такса от 20 лв. за физически и 40 лв. за юридически лица. Услугата е вече достъпна след въвеждането ѝ в програмния продукт на администрацията и публикуването на Решението на Общински съвет - Русе в сайта на Общината.
Гласувана бе и промяна в декларацията, която гражданите попълват, за да получат намаление на такса „битови отпадъци“, когато не ползват имота си. В документа вече ще бъде включено съгласие на собствениците да бъдат извършени служебни проверки за консумацията на вода и електроенергия, преди да се извърши намалението.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/