Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-029

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Избор на външни членове, част от екипа за управление на проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“.

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура

Качено на: 27.05.2019 г.| 14:01:33 ч. .pdf/101.59 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 27.05.2019 г.| 14:01:58 ч. .pdf/153.37 KB ]

Приемо-предавателен протокол

Качено на: 27.05.2019 г.| 15:02:24 ч. .pdf/56.43 KB ]

Технически спецификации

Качено на: 28.05.2019 г.| 10:54:13 ч. .doc/383.00 KB ]

Методика

Качено на: 28.05.2019 г.| 10:54:24 ч. .doc/184.00 KB ]

Проект на договор

Качено на: 28.05.2019 г.| 10:54:40 ч. .doc/432.50 KB ]

Образец № 1. Опис

Качено на: 28.05.2019 г.| 10:55:39 ч. .docx/19.52 KB ]

Образец № 2. ЕЕДОП

Качено на: 28.05.2019 г.| 10:55:54 ч. .docx/41.45 KB ]

Образец № 3. Техническо предложение

Качено на: 28.05.2019 г.| 10:56:31 ч. .docx/23.34 KB ]

Образец № 4. Ценово предложение

Качено на: 28.05.2019 г.| 10:56:48 ч. .docx/19.81 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 28.05.2019 г.| 10:56:58 ч. .zip/83.07 KB ]

Указания

Качено на: 28.05.2019 г.| 10:58:23 ч. .doc/593.50 KB ]

Доклад от проведени пазарни консултации

Качено на: 03.06.2019 г.| 10:36:24 ч. .pdf/602.23 KB ]

Протокол № 1

Качено на: 05.07.2019 г.| 16:07:54 ч. .pdf/46.84 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 27.09.2019 г.| 14:45:54 ч. .doc/30.00 KB ]

Решение, доклад и протоколи

Качено на: 04.10.2019 г.| 13:27:14 ч. .pdf/984.48 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 07.05.2020 г.| 09:52:31 ч. ]

Сключен договор

Качено на: 07.05.2020 г.| 10:07:01 ч. .pdf/419.83 KB ]

Техническо предложение - част 1

Качено на: 07.05.2020 г.| 10:12:11 ч. / ]

Техническо предложение - част 2

Качено на: 07.05.2020 г.| 10:12:21 ч. / ]

Техническо предложение - част 3, Ценово предложение и Гаранция за изпълнение

Качено на: 07.05.2020 г.| 10:12:30 ч. .pdf/1.27 MB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Качено на: 07.05.2024 г.| 14:59:36 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/