Пропускане до съдържанието на страницата

Как се празнува Курбан Байрам в Русе

петък, 08 юли 2022

    В русенското НЧ „Георги Бенковски - 1937“ Община Русе, в качеството си на бенефициент, проведе с партньора по проекта СНЦ „Еквилибриум“ представяне на обичай на тема: „Как празнува моето семейство“, в изпълнение на Дейност 7 „Укрепване на културната интеграция и идентичността на представителите на уязвими групи“, по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-0007-С01 по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.
    В събитието участваха със стихове деца от СУ „Васил Левски“ и кв. „Селеметя“, както и деца от НЧ „Просвета – 1927“ в с. Семерджиево с музикални изпълнения.
    С възстановка бе представен обичай, характерен за Курбан Байрам - младо семейство на посещение при родители.
    По случай големия мюсюлмански празник доброволци от етнически групи от кв. „Селеметя“, с помощта на здравните медиатори, представиха традиционни храни -баклави, баници и мекици.
    Празникът завърши с почерпка и забавления за децата и всички присъстващи.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/