Пропускане до съдържанието на страницата

Кметът Пенчо Милков откри форум за европейски програми през новия програмен период

четвъртък, 07 юли 2022

Днес в Пленарна зала на Община Русе кметът Пенчо Милков откри информационен форум на Центъра за развитие на човешките ресурси. Обсъдени бяха възможностите за образование, обучение и професионална квалификация, които Европейският съюз предоставя на своите граждани. Кампанията е първият от 6 информационни лъча в страната, които се организират по случай 35 години от старта на Програма „Еразъм“.

„Много е важно младите хора да отидат в чужбина и да се поучат от добрите практики там. Това е капиталовложение, както и сила, които те ще пренесат впоследствие в нашия град и в нашата държава, за да бъде нашето утре по-добро“, каза кметът. Той благодари на Центъра за развитие на човешките ресурси за помощта и компетенциите, които предлагат на желаещите да се възползват от програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

По време на форума бяха обсъдени направленията, по които може да се кандидатства за европейски средства, кой може да се включи, както и критериите, на които трябва да отговарят идеите, за да бъдат одобрени. Разгледаха се и най-честите проблеми, които може да възникват при разработката на проекти, както и тяхното разрешаване.

Екипът на Центъра за развитие на човешките ресурси сподели с присъстващите, че най-добрата стратегия за един успешен проект е личната ангажираност и компетенция.

Добри практики споделиха от ЧДГ „Дъга“. Учебното заведение работи по проект, реализиран от Програма „Еразъм +“ „Изграждане на позитивна учебна среда в детската градина за благополучието на децата“. Неговите основни цели са да развие уменията и да умножи знанията на децата, както и да развие любовта им към нови знания. Тази пролет целият екип посети и Валенсия, Испания, за обучение и обмяна на опит, отново като част от проект по „Еразъм +“.

На 15 юни 1987 г. официално е поставено началото на програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта, която днес носи името „Еразъм+“. Нейният прогнозен бюджет за следващия програмен период е 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.). В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/