Конкурс „Къде и с кого искам да бъда през свободното си време” на ПИЦ

сряда, 28 април 2021

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Превантивно-информационният център към Общински съвет по наркотични вещества — Русе обявява литературен конкурс на тема „Къде и с кого искам да бъда през свободното си време”

Конкурсът се осъществява по инициатива на ПИЦ към ОбСНВ — Русе по повод 26 юни — Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици.

В настоящата пандемична обстановка, която продължава повече от две години, ние възрастните сме длъжни да признаем, че най-пострадалите и ощетени от това са нашите деца. които останаха със свободно време, което невинаги успяват да оползотворят по най-добрия начин.

Целта на конкурса е да дадем думата на децата — как искат да прекарват свободното си време, с кого искат да бъдат и най-вече какво искат да правят. Нека превърнем техните идеи в конструктивни предложения, които да се опитаме да изпълним. Защото със сигурност детските творби ще бъдат оригинални и иновативни, ще ни покажат начини за лесни забавления и как се преодоляват зловредните изкушения като тютюнопушене, алкохол, употреба на психоактивни вещества, контакт с потенциално опасни интернет страници, онлайн общуване с непознати и т.н.

 

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОБХВАТ НА КОНКУРСА

 

Конкурсът е насочен към деца от всички училища на територията на Община Русе. Той се провежда в периода 01.05.2021 г. — 31.05.2021 г. Резултатите от него ще бъдат обявени на 26.06.2021 г. на сайта на ПИЦ и Община Русе

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

В конкурса могат да участват деца и ученици до 18 г., които ще бъдат разпределени в три възрастови групи, както следва:

 

 • първа група- ученици от 1 до  4 клас;
 • втора група- ученици от 5 до  7 клас;
 • трета група- ученици от 8 до  11 клас.

 

Изисквания към творбата - подаване на идейно предложение в текстов файл (Word, друг текстов редактор) в рамките на до три страници машинопис и да съдържа следните атрибути:

 

 • описание на идеята;
 • цел на предложението;
 • тип на предложението;
 • предназначение на предложението;
 • какъв резултат ще се постигне;
 • автор;
 • възраст;
 • училище;
 • декларация за съгласие за участие от родител/настойник/попечител.

 

Всяко дете има право да участва с едно предложение. Литературната творба задължително се придружава с талон, който съдържа информация за творбата и данни за обратна връзка и декларация от родител, че е съгласен творбата на детето му да бъде използвани единствено в кампании/материали на ПИЦ — Русе. Образците са приложени към обявата за конкурса.

*  Творбите, с които децата участват в конкурса, не се връщат на авторите.

* Творби без гореизброените данни няма да бъдат допускани до участие в конкурса.

Творбите се изпращат на адрес:

Превантивно-информационен център, град Русе, ул. „Плиска” No 78, бл. „Мадара” или по електронна поща pic_ruse@abv.bg

 

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Журито се състои от експерти от Община Русе, на РУО на МОН и журналисти. Журито ще оцени идейните предложения и реализираните проекти по следните критерии:

  • ясно разписано описание на идеята;
  • конкретна цел на предложението;
  • тип на предложението;
  • предназначение на предложението;
  • обхват на резултатите, които се очаква да постигне;
  • иновация и автентичност.

 

НАГРАДИ

 

Първите три призови места от конкурса ще бъдат поощрени с материални награди, а за всички участници ще има грамоти.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

С творбите на участниците могат да се организират изложби. Организаторите  запазват правата си да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това. Творбите не подлежат на връщане и с тях се формира художествен фонд на ПИЦ.

Вашите въпроси и коментари във връзка с конкурса „Къде и с кого искам ла бъда през свободното си време“ можете да изпращате на електронна поща  pic_ruse@abv.bg или да позвъните на телефони 0887501683 и 082/841918.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/