Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата

Номер: 2014-003

Публикувано на: 21.10.2014 г. | 14:39:51 ч.

Договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки

Процедура: договаряне без обявление

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на допълнително възникналите дейности за обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен…https://www.livechatalternative.com/