Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата
Номер: 2016-043

Публикувано на: 14.04.2016 г. | 14:38:57 ч.

Доставка на хранителни продукти по групи храни, описани в приложения № 3-14

Процедура: открита процедура


Номер: 2016-042

Публикувано на: 14.04.2016 г. | 13:54:56 ч.

Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически л

Процедура: публична покана

Офертата се депозира в “Център за информационно и административно обслужване”, гише „Търговия и транспорт. Обществени поръчки“, в сградата на…Номер: 2016-040

Публикувано на: 14.04.2016 г. | 11:42:09 ч.

Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на всяка сграда със същественото изискване по чл. 169 , ал. 1, т. 6 от ЗУТ при изпълнение на Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната

Процедура: открита процедура

Открита процедура, обявена от ОБЩИНА РУСЕ, с предмет: „Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на всяка сграда със същественото изискване по чл. 169 , ал. 1, т. 6 от ЗУТ при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефеНомер: 2016-037

Публикувано на: 11.04.2016 г. | 16:17:58 ч.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване н

Процедура: открита процедура

Предмет на поръчката: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал.…Номер: 2016-035

Публикувано на: 11.04.2016 г. | 14:26:50 ч.

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ

Процедура: открита процедура

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съо

Номер: 2016-031

Публикувано на: 01.04.2016 г. | 16:03:42 ч.

Изготвяне на актуализирани стратегически карти за шум (СШК) за агломерация Русе

Процедура: публична покана


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/