Номер: 2016-036

Публикувано на: 11.04.2016 г. | 16:17:29 ч.

Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на всяка сграда със същественото изискване по чл. 169 , ал. 1, т. 6 от ЗУТ при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националнат

Процедура: договаряне с обявление

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител за „Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на всяка сграда със същественото изискване по чл. 169 , ал. 1, т. 6 от ЗУТ при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ за същите сгради по обособени позиции: Обособена позиция 1: • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Антим Първи“ №1, бл. "Пловдив"; • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Слави Шкаров" №7, бл. 305; • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Згориград" №70, бл. "Крали Марко"; Обособена позиция 2: • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Студен кладенец" №37, бл. "Ледено езеро - А"; • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Митрополит Григорий" №6, бл. "Родина"; • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Лисец"№1, бл. "Беласица"; • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Рига" №22, бл. "Балчо Войвода"

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 11.04.2016 г.| 16:17:29 ч. .docx/222.53 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 11.04.2016 г.| 16:17:57 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 11.04.2016 г.| 16:18:28 ч. ]

Протокол №1 и №2 от работата на Комисията

Качено на: 24.06.2016 г.| 16:36:39 ч. .pdf/199.24 KB ]

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществената поръчка

Качено на: 20.10.2016 г.| 14:28:18 ч. .docx/16.75 KB ]

Протокол №3 и Протокол №4 от работата на Комисията

Качено на: 28.10.2016 г.| 10:11:43 ч. .pdf/631.12 KB ]

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител по обществената поръчка

Качено на: 28.10.2016 г.| 10:12:05 ч. .pdf/114.03 KB ]

Приложение №3 - Техническо предложение

Качено на: 04.11.2016 г.| 16:00:08 ч. .pdf/7.10 MB ]

Приложение №2 - Ценово предложение

Качено на: 04.11.2016 г.| 15:59:41 ч. .pdf/94.94 KB ]

Приложение №1 - Техническа спецификация

Качено на: 04.11.2016 г.| 15:59:25 ч. .docx/15.83 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №2

Качено на: 04.11.2016 г.| 15:59:12 ч. .pdf/316.76 KB ]

Приложение №3 - Техническо предложение

Качено на: 28.11.2016 г.| 11:45:28 ч. .PDF/11.16 MB ]

Приложение №2 - Ценово предложение

Качено на: 28.11.2016 г.| 11:45:28 ч. .pdf/89.81 KB ]

Приложение №1 - Техническа спецификация

Качено на: 28.11.2016 г.| 11:45:28 ч. .docx/15.83 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №1

Качено на: 28.11.2016 г.| 11:45:28 ч. .pdf/315.69 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/