Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-045

Публикувано на: 14.04.2016 г. | 15:02:33 ч.

Строително-монтажни работи на обекти в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и

Процедура: договаряне с обявление

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 14.04.2016 г.| 15:03:03 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 14.04.2016 г.| 15:04:02 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 14.04.2016 г.| 15:04:16 ч. .docx/256.92 KB ]

Технически проекти

Качено на: 14.04.2016 г.| 15:05:11 ч. ]

Количествени сметки

Качено на: 14.04.2016 г.| 15:05:29 ч. .rar/45.25 KB ]

Протокол № 1 от заседание на комисията

Качено на: 09.06.2016 г.| 15:38:02 ч. .pdf/177.15 KB ]

Съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения съгл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 06.07.2016 г.| 16:30:58 ч. .docx/16.76 KB ]

Протокол №2 от заседание на комисията

Качено на: 21.07.2016 г.| 16:55:21 ч. .pdf/1.31 MB ]

Протокол № 3 от заседание на комисията

Качено на: 21.07.2016 г.| 16:55:22 ч. .pdf/437.57 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 21.07.2016 г.| 16:55:22 ч. .pdf/144.68 KB ]

Договори за възлагане на обществената поръчка, вкл. оферти на изпълнителите

Качено на: 27.09.2016 г.| 16:31:39 ч. ]

Техническа спецификация (същата е налична в документацията за участие)

Качено на: 27.09.2016 г.| 16:38:22 ч. .docx/32.74 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/