Номер: 2016-045

Публикувано на: 14.04.2016 г. | 15:02:33 ч.

Строително-монтажни работи на обекти в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и

Процедура: договаряне с обявление

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 14.04.2016 г.| 15:03:03 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 14.04.2016 г.| 15:04:02 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 14.04.2016 г.| 15:04:16 ч. .docx/256.92 KB ]

Технически проекти

Качено на: 14.04.2016 г.| 15:05:11 ч. ]

Количествени сметки

Качено на: 14.04.2016 г.| 15:05:29 ч. .rar/45.25 KB ]

Протокол № 1 от заседание на комисията

Качено на: 09.06.2016 г.| 15:38:02 ч. .pdf/177.15 KB ]

Съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения съгл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 06.07.2016 г.| 16:30:58 ч. .docx/16.76 KB ]

Протокол №2 от заседание на комисията

Качено на: 21.07.2016 г.| 16:55:21 ч. .pdf/1.31 MB ]

Протокол № 3 от заседание на комисията

Качено на: 21.07.2016 г.| 16:55:22 ч. .pdf/437.57 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 21.07.2016 г.| 16:55:22 ч. .pdf/144.68 KB ]

Договори за възлагане на обществената поръчка, вкл. оферти на изпълнителите

Качено на: 27.09.2016 г.| 16:31:39 ч. ]

Техническа спецификация (същата е налична в документацията за участие)

Качено на: 27.09.2016 г.| 16:38:22 ч. .docx/32.74 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/