Номер: 2016-046

Публикувано на: 14.04.2016 г. | 15:33:54 ч.

Подпомагане управлението на проектни предложения на община Русе, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, включени в Инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет

Процедура: договаряне с обявление

Документация и техническа спецификация

Качено на: 14.04.2016 г.| 16:58:10 ч. .rar/1.13 MB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 14.04.2016 г.| 16:12:33 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 14.04.2016 г.| 16:13:11 ч. ]

Становище за осъществен предварителен контрол

Качено на: 11.05.2016 г.| 11:07:59 ч. .doc/99.00 KB ]

Доклад за законосъобразност на процедурата

Качено на: 11.05.2016 г.| 11:08:54 ч. .doc/75.50 KB ]

Решение за прекратяване на процедурата за обществена поръчка

Качено на: 18.05.2016 г.| 13:27:50 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/