Номер: 2016-031

Публикувано на: 01.04.2016 г. | 16:03:42 ч.

Изготвяне на актуализирани стратегически карти за шум (СШК) за агломерация Русе

Процедура: договаряне с обявление


Публична покана

Качено на: 01.04.2016 г.| 16:04:50 ч. ]

Образци на документи

Качено на: 01.04.2016 г.| 16:04:50 ч. .doc/92.00 KB ]

Проект на договор

Качено на: 01.04.2016 г.| 16:04:50 ч. .docx/25.40 KB ]

Технически условия

Качено на: 01.04.2016 г.| 16:04:50 ч. .doc/127.00 KB ]

Утвърден Протокол, съгласно чл.101г , ал. 4 от ЗОП

Качено на: 20.04.2016 г.| 09:02:25 ч. .pdf/58.52 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 10.05.2016 г.| 15:25:02 ч. .pdf/227.71 KB ]

Информация за извършено плащане 1

Качено на: 02.06.2016 г.| 16:40:54 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършени плащания

Качено на: 15.07.2016 г.| 17:05:58 ч. .xls/68.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/