Номер: 2015-029

Публикувано на: 23.04.2015 г. | 13:30:09 ч.

Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически

Процедура: договаряне с обявление

Офертите трябва да бъдат получени до 17:00 часа на 07.05.2015 г. в Община Русе, пл. “Свобода” № 6, Информационен център, гише “Обществени поръчки, търговия и транспорт”. Отварянето на офертите на участниците ще се проведе на 08.05.2015 г. от 10:00 часа в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Пряк път към публична покана №9041093 в РОП на АОП

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:09:49 ч. ]

Образци на документи, необходими за подготовка на оферта за участие

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:10:28 ч. .rar/88.25 KB ]

Изисквания към участниците

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:09:49 ч. .docx/27.57 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:09:49 ч. .docx/645.22 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:09:49 ч. .docx/19.06 KB ]

Проект на договор

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:09:49 ч. .doc/95.00 KB ]

Протокол от заседание на комисията

Качено на: 02.06.2015 г.| 17:07:22 ч. .pdf/209.08 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения.

Качено на: 03.07.2015 г.| 10:02:09 ч. .pdf/1.63 MB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.08.2015.xls

Качено на: 17.09.2015 г.| 15:43:55 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.08 - 31.08.2015г..xlsx

Качено на: 17.09.2015 г.| 15:43:55 ч. xlsx/11.15 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.09.xls

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xls/85.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.09.2015.xls

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.09 - 30.09.2015г. .xlsx

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xlsx/11.10 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.10.2015.xls

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.10.2015.xls

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.10.2015 odcki.xls

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xls/28.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.10.2015.xls

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.10 - 31.10.2015г..xlsx

Качено на: 06.11.2015 г.| 15:14:14 ч. xlsx/11.10 KB ]

2015-029.11.2015-1.xls

Качено на: 11.11.2015 г.| 14:20:00 ч. xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.11.2015 mtel gsm.xls

Качено на: 16.12.2015 г.| 15:50:45 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.11.2015 mtel gsm.xls

Качено на: 16.12.2015 г.| 15:51:16 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.11 - 30.11.2015г. mtel gsm.xlsx

Качено на: 16.12.2015 г.| 15:51:16 ч. xlsx/11.16 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.12.2015.xls

Качено на: 05.01.2016 г.| 17:07:46 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.12.2015-1.xls

Качено на: 05.01.2016 г.| 17:07:46 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.12.2015-1.xls

Качено на: 05.01.2016 г.| 17:07:46 ч. xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 05.01.2016 г.| 17:07:46 ч. .xls/109.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.12-31.12.2015.xlsx

Качено на: 05.01.2016 г.| 17:07:46 ч. xlsx/9.98 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.12.2015.xls

Качено на: 05.01.2016 г.| 17:07:46 ч. xls/33.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.01.2016.xls

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:46:45 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.01.2016.xls

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:46:45 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:46:45 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.01.2016 до 31.01.2016-1.xls

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:46:45 ч. xls/30.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.01.2016.xls

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:46:45 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.01 - 31.01.2016г. .xlsx

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:46:45 ч. xlsx/11.13 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:03:45 ч. .xls/27.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.02.2016.xls

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:03:45 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:03:45 ч. .xls/54.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.02.2016 до 29.02.2016-1.xls

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:03:45 ч. xls/29.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.02.2016.xls

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:03:45 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.03.2016.xls

Качено на: 21.03.2016 г.| 17:15:52 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.03.2016.xls

Качено на: 21.03.2016 г.| 17:15:52 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029. 03. до 15.03. 2016.xls

Качено на: 21.03.2016 г.| 17:15:52 ч. xls/27.50 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:04:25 ч. .xls/63.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.03.2016 до 31.03.2016-1.xls

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:04:25 ч. xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.03.2016.xls

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:04:25 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.03 - 31.03.2016г..xlsx

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:04:25 ч. xlsx/11.14 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.03.2016.xls

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:04:25 ч. xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 03.05.2016 г.| 11:27:07 ч. .xls/27.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.04.2016.xls

Качено на: 03.05.2016 г.| 11:27:07 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.04 - 30.04.2016г. .xlsx

Качено на: 30.05.2016 г.| 11:10:54 ч. xlsx/11.19 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.05.2016 до 15.05.2016.xls

Качено на: 30.05.2016 г.| 11:10:54 ч. xls/27.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.05 - 31.05.2016г. .xlsx

Качено на: 09.06.2016 г.| 16:45:53 ч. xlsx/11.19 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 01.07.2016 г.| 17:21:52 ч. .xls/27.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/