Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2015-029

Публикувано на: 23.04.2015 г. | 13:30:09 ч.

Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически

Процедура: договаряне с обявление

Офертите трябва да бъдат получени до 17:00 часа на 07.05.2015 г. в Община Русе, пл. “Свобода” № 6, Информационен център, гише “Обществени поръчки, търговия и транспорт”. Отварянето на офертите на участниците ще се проведе на 08.05.2015 г. от 10:00 часа в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Пряк път към публична покана №9041093 в РОП на АОП

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:09:49 ч. ]

Образци на документи, необходими за подготовка на оферта за участие

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:10:28 ч. .rar/88.25 KB ]

Изисквания към участниците

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:09:49 ч. .docx/27.57 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:09:49 ч. .docx/645.22 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:09:49 ч. .docx/19.06 KB ]

Проект на договор

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:09:49 ч. .doc/95.00 KB ]

Протокол от заседание на комисията

Качено на: 02.06.2015 г.| 17:07:22 ч. .pdf/209.08 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения.

Качено на: 03.07.2015 г.| 10:02:09 ч. .pdf/1.63 MB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.08.2015.xls

Качено на: 17.09.2015 г.| 15:43:55 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.08 - 31.08.2015г..xlsx

Качено на: 17.09.2015 г.| 15:43:55 ч. xlsx/11.15 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.09.xls

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xls/85.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.09.2015.xls

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.09 - 30.09.2015г. .xlsx

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xlsx/11.10 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.10.2015.xls

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.10.2015.xls

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.10.2015 odcki.xls

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xls/28.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.10.2015.xls

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:09:01 ч. xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.10 - 31.10.2015г..xlsx

Качено на: 06.11.2015 г.| 15:14:14 ч. xlsx/11.10 KB ]

2015-029.11.2015-1.xls

Качено на: 11.11.2015 г.| 14:20:00 ч. xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.11.2015 mtel gsm.xls

Качено на: 16.12.2015 г.| 15:50:45 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.11.2015 mtel gsm.xls

Качено на: 16.12.2015 г.| 15:51:16 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.11 - 30.11.2015г. mtel gsm.xlsx

Качено на: 16.12.2015 г.| 15:51:16 ч. xlsx/11.16 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.12.2015.xls

Качено на: 05.01.2016 г.| 17:07:46 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.12.2015-1.xls

Качено на: 05.01.2016 г.| 17:07:46 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.12.2015-1.xls

Качено на: 05.01.2016 г.| 17:07:46 ч. xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 05.01.2016 г.| 17:07:46 ч. .xls/109.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.12-31.12.2015.xlsx

Качено на: 05.01.2016 г.| 17:07:46 ч. xlsx/9.98 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.12.2015.xls

Качено на: 05.01.2016 г.| 17:07:46 ч. xls/33.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.01.2016.xls

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:46:45 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.01.2016.xls

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:46:45 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:46:45 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.01.2016 до 31.01.2016-1.xls

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:46:45 ч. xls/30.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.01.2016.xls

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:46:45 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.01 - 31.01.2016г. .xlsx

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:46:45 ч. xlsx/11.13 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:03:45 ч. .xls/27.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.02.2016.xls

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:03:45 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:03:45 ч. .xls/54.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.02.2016 до 29.02.2016-1.xls

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:03:45 ч. xls/29.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.02.2016.xls

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:03:45 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.03.2016.xls

Качено на: 21.03.2016 г.| 17:15:52 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.03.2016.xls

Качено на: 21.03.2016 г.| 17:15:52 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029. 03. до 15.03. 2016.xls

Качено на: 21.03.2016 г.| 17:15:52 ч. xls/27.50 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:04:25 ч. .xls/63.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.03.2016 до 31.03.2016-1.xls

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:04:25 ч. xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.03.2016.xls

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:04:25 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.03 - 31.03.2016г..xlsx

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:04:25 ч. xlsx/11.14 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.03.2016.xls

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:04:25 ч. xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 03.05.2016 г.| 11:27:07 ч. .xls/27.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.04.2016.xls

Качено на: 03.05.2016 г.| 11:27:07 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.04 - 30.04.2016г. .xlsx

Качено на: 30.05.2016 г.| 11:10:54 ч. xlsx/11.19 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.05.2016 до 15.05.2016.xls

Качено на: 30.05.2016 г.| 11:10:54 ч. xls/27.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-029.05 - 31.05.2016г. .xlsx

Качено на: 09.06.2016 г.| 16:45:53 ч. xlsx/11.19 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 01.07.2016 г.| 17:21:52 ч. .xls/27.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/