Номер: 2016-043

Публикувано на: 14.04.2016 г. | 14:38:57 ч.

Доставка на хранителни продукти по групи храни, описани в приложения № 3-14

Процедура: договаряне с обявление


Решение за откриване на процедура

Качено на: 14.04.2016 г.| 15:08:08 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 14.04.2016 г.| 14:38:57 ч. .doc/478.50 KB ]

Приложения по групи храни 2016-043.hrani n.xls

Качено на: 14.04.2016 г.| 14:38:57 ч. xls/88.00 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 14.04.2016 г.| 15:08:08 ч. ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 10.06.2016 г.| 08:53:24 ч. .pdf/268.63 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници

Качено на: 27.06.2016 г.| 14:28:33 ч. .docx/16.17 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 07.07.2016 г.| 11:15:12 ч. .pdf/205.82 KB ]

Решение за прекратяване на обособени позиции

Качено на: 07.07.2016 г.| 11:15:12 ч. ]

Протокол от работата на комисията

Качено на: 07.07.2016 г.| 11:15:12 ч. .doc/87.50 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №7

Качено на: 20.03.2017 г.| 13:43:37 ч. .pdf/147.48 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №9

Качено на: 20.03.2017 г.| 13:43:37 ч. .pdf/150.40 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/