Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-032

Публикувано на: 04.04.2016 г. | 16:53:39 ч.

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги / включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на автомобили, собственост на Община Русе и второстепенни разпоредители, които не са възложители п

Процедура: договаряне с обявление

Срок за получаване на документация за участие

09.05.2016 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

09.05.2016 г.  Час: 17:00
 
Условия при отваряне на офертите
 
Дата: 10.05.2016 г.  Час: 14:00

 

Място

Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 04.04.2016 г.| 16:54:33 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 04.04.2016 г.| 16:53:39 ч. .docx/162.81 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 04.04.2016 г.| 16:55:00 ч. ]

Списък на автомобилите, собственост на Община Русе

Качено на: 04.04.2016 г.| 16:55:51 ч. .docx/22.07 KB ]

Съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения съгл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 31.05.2016 г.| 17:04:28 ч. .pdf/52.93 KB ]

Протоколи от заседания на комисията

Качено на: 14.06.2016 г.| 16:12:39 ч. .pdf/227.98 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 14.06.2016 г.| 16:13:02 ч. .pdf/38.88 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения

Качено на: 19.09.2016 г.| 11:22:13 ч. .pdf/367.34 KB ]

Обявление за приключил договор

Качено на: 29.08.2018 г.| 11:37:23 ч. .pdf/61.40 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/