Номер: 2016-032

Публикувано на: 04.04.2016 г. | 16:53:39 ч.

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги / включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на автомобили, собственост на Община Русе и второстепенни разпоредители, които не са възложители п

Процедура: договаряне с обявление

Срок за получаване на документация за участие

09.05.2016 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

09.05.2016 г.  Час: 17:00
 
Условия при отваряне на офертите
 
Дата: 10.05.2016 г.  Час: 14:00

 

Място

Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 04.04.2016 г.| 16:54:33 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 04.04.2016 г.| 16:53:39 ч. .docx/162.81 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 04.04.2016 г.| 16:55:00 ч. ]

Списък на автомобилите, собственост на Община Русе

Качено на: 04.04.2016 г.| 16:55:51 ч. .docx/22.07 KB ]

Съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения съгл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 31.05.2016 г.| 17:04:28 ч. .pdf/52.93 KB ]

Протоколи от заседания на комисията

Качено на: 14.06.2016 г.| 16:12:39 ч. .pdf/227.98 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 14.06.2016 г.| 16:13:02 ч. .pdf/38.88 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения

Качено на: 19.09.2016 г.| 11:22:13 ч. .pdf/367.34 KB ]

Обявление за приключил договор

Качено на: 29.08.2018 г.| 11:37:23 ч. .pdf/61.40 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/