Номер: 2016-035

Публикувано на: 11.04.2016 г. | 14:26:50 ч.

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ

Процедура: договаряне с обявление


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 11.04.2016 г.| 16:07:42 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 11.04.2016 г.| 16:07:42 ч. ]

Документация за участие в процедурата

Качено на: 11.04.2016 г.| 16:12:50 ч. .docx/258.84 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 21.06.2016 г.| 11:51:17 ч. .pdf/370.72 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 03.08.2016 г.| 09:11:34 ч. .pdf/108.07 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 23.08.2016 г.| 11:32:23 ч. .pdf/71.92 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 23.08.2016 г.| 11:32:23 ч. .pdf/1.64 MB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №1

Качено на: 19.10.2016 г.| 15:23:20 ч. .pdf/4.43 MB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №2

Качено на: 23.11.2016 г.| 11:35:20 ч. .pdf/402.72 KB ]

Приложение към договор за ОП 2

Качено на: 01.12.2016 г.| 13:32:40 ч. .pdf/78.45 KB ]

Приложение към ОП 2

Качено на: 01.12.2016 г.| 13:32:40 ч. .pdf/7.23 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/