Номер: 2016-034

Публикувано на: 07.04.2016 г. | 10:08:43 ч.

Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020

Процедура: договаряне с обявление

Приложение 1 - Указания

Качено на: 07.04.2016 г.| 10:08:43 ч. .doc/258.00 KB ]

Приложение 2 - Оферта

Качено на: 07.04.2016 г.| 10:08:43 ч. .doc/84.00 KB ]

Приложение 3 - Техническо предложение

Качено на: 07.04.2016 г.| 10:08:43 ч. .doc/93.50 KB ]

Приложение 4 - Ценово предложение

Качено на: 07.04.2016 г.| 10:08:43 ч. .docx/60.32 KB ]

Приложение 5 - Проект на договор

Качено на: 07.04.2016 г.| 10:08:43 ч. .docx/75.46 KB ]

Приложение 10 - Декларация по чл. 47 ал.1 т.1 и ал.5 2016-034.1,t.1_i_al.5.docx

Качено на: 07.04.2016 г.| 10:35:49 ч. docx/61.67 KB ]

Приложение 8 - Техническа спецификация

Качено на: 07.04.2016 г.| 10:35:49 ч. .docx/77.03 KB ]

Приложение 9 - Декларация за приемане условията в проекта на договор

Качено на: 07.04.2016 г.| 10:35:49 ч. .docx/60.53 KB ]

Приложение 7 - Списък на експертите

Качено на: 07.04.2016 г.| 10:35:49 ч. .docx/61.75 KB ]

Приложение 6 - Списък на услугите

Качено на: 07.04.2016 г.| 10:35:49 ч. .docx/60.93 KB ]

Публична покана

Качено на: 07.04.2016 г.| 10:36:18 ч. ]

Протокол на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП

Качено на: 14.05.2016 г.| 09:36:19 ч. .pdf/440.97 KB ]

Договор и приложения към него

Качено на: 10.06.2016 г.| 14:36:15 ч. .pdf/7.33 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/