Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе изпълнява мащабен проект за подмяна на уличното осветление

петък, 26 май 2023

Започна изграждането на фотоволтаична система на покрива на ДГ „Русалка“

Подмяна на голяма част от осветителните тела в Русе и въвеждане на Информационна система за планиране, мониторинг и контрол на електроенергийните разходи за улично осветление са основните цели на проект, който се реализира от Община Русе. Сред тях е и изграждане на две фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствени нужди – на покривите на ДГ „Русалка“ и Дом за стари хора „Възраждане“, като вече е дадено началото на строителната площадка в детската градина.

Това стана ясно на встъпителната конференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“. Той се финансира по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 и включва още изграждане на локална система за автоматично управление на три булеварда - „Христо Ботев“, „Васил Левски“ и „Гоце Делчев“.

Встъпителната пресконференция, която се проведе в рамките на два дни, бе открита в конферентната зала на х-л „Дунав“ от зам.-кмета на Община Русе Златомира Стефанова. Тя подчерта значението на проекта, който е част от планираните дейности на местната администрация, свързани с внедряването на мерки за повишаване на енергийната ефективност на територията на града и общината.

По думите на ръководителя на проекта - зам.-кметът Магдалина Илиева, след подмяна на уличното осветление с енергийно ефективни лампи ще бъдат спестявани годишно близо 112 000 евро. Подмяната ще обхване следните райони: кварталите „Дружба-1“, „Дружба-2“, „Дружба-3“, „Чародейка-Север“, „Чародейка-Юг“ и главните улици – бул. „Христо Ботев“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „Васил Левски“, бул. „България“, бул. „Липник“, ул. „Плиска“, ул. „Наум“, ул. „Доростол“ и бул. „Тутракан“.

Проектът е на стойност 1 541 364 лв., от които безвъзмездна финансова помощ - 783 289 лв. и собствен принос в размер на 758 075 лв.,  като в него е заложено намаляване на въглеродните емисии с 1400 тона.

В пресконференцията участие взеха и представители на бизнеса, заинтересовани страни, както и изпълнителят по договора за изграждане на фотоволтаичните системи. Дневният ред включи и представяне на проекта „Русе - нисковъглероден град“, който е финансиран от „European City Facility – EUCF“ и Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Horizon 2020“. В разговорите участие взе и директорът на „Общински транспорт-Русе“ Александър Георгиев, който представи новите цели и предизвикателства пред дружеството, свързани с постигане на енергийна ефективност в градския транспорт.

Срещата завърши с посещение в Русенския университет, където на кръгла маса участниците и партньорите се запознаха с работата на студентите в областта на енергийната ефективност в градския и личния транспорт. По време на разговорите бяха споделени добри практики на Транспортния факултет и факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ в областта на енергийната ефективност възобновяемите източници.

Заключителната фаза на встъпителната конференция през втория ден включи откриване на строителната площадка, свързана с изграждане на фотоволтаичната система за производство на електроенергия на покрива на ДГ „Русалка“. На място пред партньорите бяха представени и изпълнени в миналото проекти, свързани с подменено улично осветление по булевардите „Цар Освободител“, „Придунавски“, „Трети март“ и др.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/